Batı 15 Temmuz’da Sınıfta Kaldı

The following two tabs change content below.
Serdar Karagöz

Serdar Karagöz

serdar.karaagoz@dailysabah.com

Türkiye’nin siyasi tarihinde demokrasiyi askıya alan darbelere yurt dışından gelen tepkiler incelendiğinde 15 Temmuz darbe girişimine Batı demokrasilerinin sessizliği ve verdikleri/veremedikleri ilk tepkiler daha anlaşılır oluyor. Özellikle 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbelerinde Batı demokrasilerinin izledikleri politika liberal demokrasilerin değerler retoriğinin pragmatizme yenik düştüğünün bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

1960 Darbesi’nde New York Times, Le Monde, Wall Street Journal, Time, Die Welt ve BBC gibi Batı medyası darbenin nedenlerini okuyucu ve izleyicilerine ikna edici şekilde anlatmaya çalışırken hükü- metlerini 27 Mayısçılarla ilişki kurma yolunda teşvik ediyorlardı. Batı medyasındaki bu duruma Menderes hükümeti ve Demokrat Parti’den (DP) rahatsız “kendi değerlerine yabancılaşmış Türk entelijansiyası”nın katkısı da yadsınamaz. Avrupa ülkelerinden sadece Fransa hükümetinin olumsuz yaklaşımı ile karşılaşan darbeciler ABD’nin deste- ği ile kendisini uluslararası alanda kabul ettirmeyi başardı. Darbe sonrası Avrupa Topluluğu (AT) ile diyalog devam ederken 27 Mayısçıların NATO ve AT’a ilişkin “Batı yanlısı” mesajları Batı kamuoyunu ikna etmeye yetti.

Yazının Devamı Kriter’in Temmuz/Ağustos Sayısında…


DİĞER YAZILARI