OKUNAN

Devlet FETÖ ve Darbecilik Zehrinden Temizleniyor

Devlet FETÖ ve Darbecilik Zehrinden Temizleniyor

Cumhuriyet döneminde demokratik rejime geçilmesinin ardından devletin yeniden yapılandırılmasında temel belirleyici unsur askeri darbelerdir. Cumhuriyet sonrası başarılı olan her darbenin ardından devlet cuntacıların istediği bir formatla yeniden yapılandırıldı. Sivil siyasetin nispeten güçlendiği dönemlerde ise vesayet düzeni demokratikleşme lehine esnetilmeye çalışıldı. 1960, 1971, 1980 ve 1997 askeri müdahalelerinin ardından devlet vesayet düzenine göre şekillendi. 27 Nisan 2007 ve 15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişimlerinin ardından ise devlet, sivil irade tarafından vesayet düzeninin aleyhine dönüşüme zorlandı.

Askeri darbelerin ardından devletin yeniden yapılandırılmasına yönelik adımlar, askerin devlet yönetimi içerisinde “özerk”liğini sağlamlaştırmayı amaçladı. Atılan bu adımlarla siyasal alan daraltılmış ve sivil siyasetin denetim ve bekçiliği askere verilmişti. Devletin yeniden dizaynı ile çok geniş kurumsal yetkilere sahip olan ordu sadece kendi alanının değil tüm kamu politikalarının belirleyiciliği misyonunu üstlendi. Ayrıca oluşturduğu yeni kurumlarla darbelerin yeniden şartlarını oluşturdu ve uzun yıllar boyunca kendi iktidarını yeniden üretme imkanı buldu.

Yazının Devamı Kriter’in Temmuz/Ağustos Sayısında…

 


DİĞER YAZILARI