KUDÜS’ün Kadim Tarihi

The following two tabs change content below.
Mahmut Aydın

Mahmut Aydın

Mahmut Aydın

Latest posts by Mahmut Aydın (see all)

Kudüs’te eski Kudüs olarak adlandırılan ve duvarlarla çevrili alanda Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet açısından son derece kutsal kabul edilen dini mekânlar bulunuyor. Bunlardan ilkinin M.Ö. 1000-900 tarihlerinde Hz. Süleyman peygamber tarafından Beytü’l Makdis adıyla inşa edildiğine inanılıyor. Yahudilere ait bu mabet ve bulunduğu bölgenin M.Ö. 586’da Babilliler tarafından yıkıldığı, M.Ö. 515’te tekrar inşa edildiği rivayet edilmiştir. M.S. 70 yılında ise bu mabet Romalılar tarafından yıkılmıştır.

Mabedin bulunduğu bölgede Hristiyanlar açısından kutsal kabul edilen yer ise 4. yüzyılda Roma İmparatoru Konstantin tarafından inşaatı başlatılan Doğuş/ Kutsal Kabir Kilisesi’dir.

Yazının Devamı Kriter’in Ocak Sayısında…


DİĞER YAZILARI