Türk Göçmenler ve Almanya Seçimleri

The following two tabs change content below.

Zeliha Eliaçık

Latest posts by Zeliha Eliaçık (see all)

1960’lı yıllardan itibaren Almanya’ya kalıcı olarak yerleşmeye başlayan ve günümüzde sayısı 3 milyonu bulan Türk varlığı Alman-Türk ilişkileri açısından önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde çeşitli siyasi partilerde görev yapan Türk kökenli milletvekilleri, sosyal hayatta aktif olarak faaliyet gösteren STK’lar ve gazeteciler Türkiye ile ilgili meselelerde kamuoyunu yönlendirici bir rol oynayabilmektedir. Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli lobinin hem siyasi hem etnik hem de ideolojik olarak homojen bir yapı sergilemediği bilinmektedir. Bu çerçevede Türkiye ile ilgili meselelerde her grubun kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda tavır aldıkları görülmektedir. Son dönemde Türk-Alman ilişkilerinde yaşanan krizler Türk lobisinin iki ülkenin ilişkileri noktasındaki rolünün sorgulanmasına yol açmıştır.

Almanya’da bulunan Türk toplumu kendi içinde hem etnik hem mezhep hem de siyasi aidiyet bakımından heterojen bir yapı arz etmekle beraber ana hatlarıyla iki ana grup altında incelenebilir. Sayı olarak azınlıkta bulunmakla birlikte Alman kamuoyuna etkisi ve görünürlüğü açısından güçlü olan seküler ve sol tandanslı bir profil çizen Türkler birinci grubu oluştururken, muhafazakar ve sağ bir profile sahip olan ve Almanya’da yaşayan Türklerin çoğunluğunu oluşturan göçmen Türkler ise ikinci gruba dahil edilebilir. Bu grupta yer alan Türkler Alman kamuoyunda birinci grup kadar büyük bir etki gücüne sahip değiller.


DİĞER YAZILARI