Üç Dönem, Üç Lider ve 15 Temmuz

The following two tabs change content below.
Burhanettin Duran

Burhanettin Duran

bduran@setav.org

Ülkemizin siyasi hayatını incelerken çok sayıda kritik olayı işaret taşı olarak göstermek mümkün. Cumhuriyet’in ilanı (1923), çok partili hayata geçiş (1946 ve 1950), darbeler (1960, 1971, 1980 ve 1997), AK Parti’nin iktidara gelişi (2002) ve 15 Temmuz 2016 bunların ilk akla gelenleri.

Bu hadiselerin hepsi de Türkiye’nin geleceğinde hem somut siyasi-ekonomik dönüşümler anlamında hem de ideolojik-söylemsel düzlemde uzun vadeli etkilerde bulundular. Hatta bunların arasında kimi zaman sebep-sonuç ilişkisi kurmak dahi mümkündür. Ancak yine de üç gelişme (1923, 1950 ve 15 Temmuz 2016) var ki bunlara ayrı bir önem atfetmek yerinde olacaktır.

Kamuoyunda meşruiyetleri en saygın konumda olan bu üç şahsiyetin –Atatürk, Menderes ve Erdoğan– üç hadisede de farklı bir tarihi rolü bulunmuştur.

Yazının Devamı Kriter’in Temmuz/Ağustos Sayısında…


DİĞER YAZILARI