Ali Satan

Ali Satan

Lozan “Şark Meselesi”nin “Geçici” Hallidir
 
Ocak 2018
Birinci Dünya Savaşı Mondros Mütarekesi ile durmuş ancak işgallerin devam etmesi üzerine Osmanlı...