OKUNAN

Lozan “Şark Meselesi”nin “Geçici” Hallidir...

Lozan “Şark Meselesi”nin “Geçici” Hallidir

The following two tabs change content below.
Ali Satan

Ali Satan

Ali Satan

Latest posts by Ali Satan (see all)

Birinci Dünya Savaşı Mondros Mütarekesi ile durmuş ancak işgallerin devam etmesi üzerine Osmanlı devleti Anadolu’da savaşın ikinci safhasına geçmiş ve İstiklal Harbi kazanılarak Mudanya Mütarekesi yapılmıştır.

Mudanya Mütarekesi’nden bir hafta sonra İtilaf devletleri İngiltere, Fransa, İtalya ve bunlara ilaveten Japonya Ankara ve İstanbul hükümetlerini “Doğuya kesin bir barış getirme amacıyla” Lozan’da Barış Konferansı’na davet ettiler. Türkiye, Barış Konferansı’nın İzmir’de toplanmasını önermiş ancak altyapı yetersizliği ileri sürülerek bu talep kabul edilmemiştir.

Bu süreçte Osmanlı saltanatı TBMM tarafından ilga edilerek İtilaf devletlerinin tek muhatabı Ankara hükümeti olmuştur. Bunun Lozan Konferansı’nda hangi olumlu ve olumsuz etkileri olduğu pek tartışılmamıştır. Lozan Barış Konferansı’na dönemin Hariciye Vekili Yusuf Kemal (Tengirşek) değil Mudanya’daki diplomatik performansı ve Mustafa Kemal Paşa’nın tam güvenine mazhar olması dolayısıyla İsmet Paşa’nın gönderilmesine karar verilmiş ve bunun için kendisi Hariciye Vekilliğine getirilmiştir.

Yazının Devamı Kriter’in Ocak Sayısında…


DİĞER YAZILARI