Ekonomiye Algı Operasyonu

The following two tabs change content below.
Sadık Ünay

Sadık Ünay

sadıkünay@hotmail.com

İnsan zihni karmaşık meseleleri basitleştirip kolayca algılayabilmek için türlü türlü genelleme, kategori ve gruplandırmalara ihtiyaç duyar. Kişileri, sosyal kesimleri ve ülkeleri farklı saiklerle kategorize etme ihtiyacı biraz da belli kitlelere anlaşılır mesaj verme kaygısıyla ortaya çıkar. Özellikle ekonomi gibi beklenti ve algı yönetimine dayanan, teknik derinliği yüzünden vakıf olmanın zor görüldüğü alanlarda olumlu ya da olumsuz çağrışımları olan kategoriler kurmanın mutlaka bir siyaseti ya da stratejisi vardır. Somutlaştırmak gerekirse uluslararası saygınlığı olan bir kurum ülkenizi “mucize ekonomiler” kategorisinde lanse ettiği zaman dış kamuoyu ve yatırımcılar nezdinde beklentileri olumluya, “kırılgan ekonomiler” kategorisinde lanse ettiği zaman ise olumsuza çeviren bir algıya katkı yapacağının bilincindedir. Ancak bu tür kategorizasyon girişimleri her zaman katı bir profesyonellik içinde, tutarlılığı tartışma götürmez objektif kriterler ile yapılmaz. Her ulusal ekonomik sistemin diğerleri ile kıyaslandığı zaman görece daha güçlü ya da zayıf olarak değerlendirilebilecek yönleri vardır.

Ancak bu özelliklerinden bazılarını öne çıkarıp bazılarını göz ardı ederek bir ülke ekonomisinin kategorik olarak “güçlü” ya da “kırılgan” olduğunu açıktan ifade edebilmek daha sübjektif ve seçici bir tavrı gerektirir. Dolayısıyla belli ülkeleri kategorik biçimde gruplayıp olumlu ya da olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan analitik görünümlü girişimlerin her zaman başka ajandalara hizmet edebileceğini düşününüp mesafeli durmak iyidir.

Yazının devamı Kriter’in Aralık sayısında…


DİĞER YAZILARI