Kemalizm Ne Değildir?

The following two tabs change content below.
Ali Aslan

Ali Aslan

aaslan@setav.org
Ali Aslan

Latest posts by Ali Aslan (see all)

15 Temmuz’un toplum ve siyaset üzerindeki derin etkileri, AK Parti’nin yaşadığı bazı siyasi sıkıntılar ve laik kesim içerisindeki dönüşümler Kemalizm’i yeniden gündeme getirdi. 16 Nisan halk oylamasında “Cumhuriyet elden gidiyor”, “Tek adam yönetimi geliyor” ve “Yurttaşlığın yerini kulluk alacak” gibi sloganlar “hayır” blokunun başlıca söylemlerinden biri oldu.2019 seçimlerine gidilirken benzer Kemalist söylemlerle laik kitlelerin AK Parti’ye karşı siyasallaştırılacağı ve mobilize edileceğini kestirmek pek de güç değil. Bu noktada Kemalizm’in hem temel tezlerini hem de bundan sonra bir siyaset alternatifi olup olamayacağını tartışmaya açmak gerekmektedir.

Laik kesim içerisinde Kemalizm’in “bağımsızlıkçı” ve “özgürlükçü” olmak üzere iki formundan bahsetmek mümkündür. Bağımsızlıkçı kanat Kemalizm’in en temel niteliğinin antiemperyalizm olduğunu vurgularken özgürlükçü kanat Kemalizm’i laiklik, cumhuriyet rejimi ve demokratik siyaset üzerinden tanımlamaya çalışmaktadır. Peki bilimsel ölçütlere vurulduğunda Kemalist siyaset antiemperyalizm, laiklik, cumhuriyet ve demokrasi gibi olgu ve ilkelerle ne ölçüde uyumludur?

Yazının devamı Kriter’in Aralık sayısında…


DİĞER YAZILARI