OKUNAN

Türkiye-İran İlişkileri: Krizin Adını Koymak

Türkiye-İran İlişkileri: Krizin Adını Koymak

The following two tabs change content below.

2010 yılından günümüze Ortadoğu’daki gelişmeleri konu alan analizlerin neredeyse hepsinde Arap Baharı’na son derece merkezi bir konum verildiği görülmektedir. Bunda Arap Baharı’nın geniş bir coğrafyayı kapsayan ve ulusal sınırları aşan bir olgu olması kadar “Büyük Ortadoğu” denilen bünyenin, belki de modern zamanlarda ilk defa ortak bir ruhla hareket ettiği düşüncesinin meydana getirdiği heyecan da etkili olmuştur. Takip eden yıllarda ise iki önemli husus netleşmiş bulunmaktadır.

İlk olarak çoğunlukla yüz yılı bulmayan geçmişe sahip Ortadoğu devletlerinin geride kalan yüz yılda bir nevi “uluslaşma” ve “başkalaşma” süreci yaşamış olduğu anlaşılmıştır. Bu süreçte söz konusu devletlerin kalkınma modelleri, dış politika tercihleri ve ideolojik yönelimleri etkili olmuştur. Bu durum gittikçe bölge devletlerinin birbirleri ve diğer devletlerle olan ilişkilerinde daha belirleyici bir hal almaktadır.

Yazının Devamı Kriter’in Temmuz/Ağustos Sayısında…


DİĞER YAZILARI