Kriter > Dosya > Dosya / Siyaset ve 2023 Seçimleri |

Cumhur İttifakı Perspektifinde MHP Seçim Beyannamesinin Toplumsal İzdüşümü


MHP, “Yükselen Ülke Türkiye” vizyonuyla hazırladığı seçim beyannamesinde eğitimden sağlığa, ekonomiden dış politikaya, bölgesel kalkınmadan tarıma, kadın politikalarından sosyal politikalara, işsizlikle mücadeleden turizme kadar birçok konu masaya yatırılarak; Türkiye’nin problemlerine “100 Söz” niteliğinde yeni çözüm önerisi geliştirdi.

Cumhur İttifakı Perspektifinde MHP Seçim Beyannamesinin Toplumsal İzdüşümü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi tarafından Nevşehir Milli İrade Caddesi'nde düzenlenen

Demokrasi, millet iradesinin siyasal sistemdeki temsilini gerekli ve önemli kılan bir sistemdir. Türkiye’de demokratik seçimler, milli egemenliğin bir yansıması olarak; serbest, şeffaf ve adil bir şekilde 14 Mayıs 2023’te aziz milletimizin hür oyları ile sandığa yansıyacak. Bu açıdan 1946’dan beri siyasi partiler, hem millet iradesini, hür seçimler aracılığıyla siyasal sisteme aktarırlar hem de demokratik sistemin düzgün bir şekilde işlemesini sağlarlar. Türkiye’de bu özellikleri ile siyasi partiler, demokrasinin en temel ve vazgeçilmez yapı taşlarıdır. Her seçimden önce siyasi partiler, seçmenlere yönelik hangi politik zeminde durduklarını, hangi değerleri ifade etiklerini, ülkenin temel sorunlarını ve iktidar olduklarında bu sorunlara nasıl çözüm getireceklerini ifade etmek için seçim beyannameleri hazırlarlar. Siyasi partilerin seçim öncesi hazırlamış olduğu bu temel dokümanlar, seçim sonrası politikaları açısından bağlayıcı metinlerdir. Kurulduğu 1969’dan bu yana Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 54 yıllık mazisinde, üretmiş olduğu politikalar, hazırlamış olduğu seçim beyannameleri ve Türkiye’nin sorunlarına yönelik tespitleri ile siyasi tarihimizde önemli yeri olan bir siyasi partidir.

Türk siyasetinde zemin olarak, milliyetçiliği kendine kültürel referans alan MHP, aynı zamanda manevi değerlere saygı duyan bir çizgiye de sahiptir. Dünya siyasetinde kapitalist ve sosyalist merkezli rüzgarların estiği Soğuk Savaş dönemi içerisinde, Türkiye’de Alparslan Türkeş ve arkadaşları tarafından kurulan MHP (9 Şubat 1969), aldığı oylardan daha çok, temsil ettiği ideoloji ve ortaya koymuş olduğu politikalar ile Türk siyasetine yön veren bir parti oldu. MHP’de merhum kurucu lider Alparslan Türkeş’in vefatından (4 Nisan 1997) sonra Genel Başkanlık makamına seçilen (6 Temmuz 1997) Devlet Bahçeli, bu ideolojik çizgide siyaset yapan MHP’yi, 1999 seçimlerinde iktidara taşımayı başardı. 3 Kasım 2002 seçimlerinde hem iktidar hem de meclis dışında kalan MHP, ortaya koymuş olduğu politikalar ile 2007’de yapılan seçimlerde tekrar TBMM’de temsil hakkı kazandı. Türk milletinin, TBMM’de vermiş olduğu muhalefet görevini stratejik açıdan iyi kullanan MHP, hem “27 Nisan E-Muhtırası” sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimi için çıkartılmaya çalışılan 367 krizinde hem de başörtü yasağının çözüme kavuşturulmasında kilit parti oldu.

 

Yeni Kapı Ruhuyla MHP

Bu dönem içerisinde siyaseten sorumlu muhalefet anlayışını benimseyen MHP, AK Parti ile Türkiye’de demokrasinin güçlenmesine katkı sağladı. Ancak MHP, yıkım projesi olarak ifade ettiği çözüm süreci (2009-2015) içerisinde AK Parti’ye karşı en sert muhalefetini yaptı. Küresel siyasete bağlı olarak Türkiye’de başlayan Hendek olayları (8 Ağustos 2015 - 9 Mart 2016) karşısında hem MHP hem de AK Parti ciddi politika ve stratejik değişimler içerisine girerek; bölücü terör ile mücadelede ortak hareket ettiler. Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da başarısız FETÖ hain darbe girişimi sonrasında, bu ortak hareket etmenin kapsamı "Yenikapı ruhu” ile gelişerek “Cumhur İttifakı” halini aldı. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu bu ittifakın ilk ortak eylem planı, küresel merkezli vesayetçi odakların hedefi olan demokrasi ve milli iradeyi güçlendirmek için yönetim sisteminde yöntem değişikliği oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Paşa Mahallesi TOKİ alanında düzenlenen Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaştı. (Murat Çetinmühürdar-TCCB/AA, 1 Nisan 2023)

 

Türkiye’de siyasal demokrasinin dönüşümü için hazırlanan Anayasa değişikliği teklifi, TBMM’de 330 oy sınırını aşarak; Cumhurbaşkanının onayına sunuldu. AK Parti ve MHP’nin hazırladığı yönetimdeki bu yöntem değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı onayından sonra 16 Nisan 2017’de yapılan Anayasa referandumunda seçmen tarafından yüzde 51,41 oy oranı ile kabul edildi. İki partinin Cumhur İttifakı perspektifinde hazırlamış oldukları bu ortak strateji ve politika, Türkiye’yi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine taşıdı. Cumhur İttifakı’nın üretmiş olduğu bu ortak politika, Türk siyasetindeki diğer partilere de örnek teşkil ederek; muhalefeti Millet İttifakı tarafında toplanmaya yöneltti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde belirginleşen bu siyasi ittifaklar, siyasi parti ve seçmen davranışlarını da yakından etkiledi. Bu yeni yöntem değişikliğinden seçime katılan siyasi partilerin, seçim beyannameleri de nasibini aldı. Siyasetteki bu yöntem değişikliği, ilk sınavını, 24 Haziran 2018’de yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ile verdi. Siyasi partiler 24 Haziran seçimlerinde kendilerine ait hakim ideoloji ve politikalarının yerine mevcut siyasi zeminlerini koruyarak; ortak siyasi söylemler ile seçmen karşısına çıktılar. Bu ortak söylem ve politikalar Cumhur İttifakı’nın ortakları olan siyasi partilerin seçim beyannamelerinde de belirgin bir şekilde ortaya çıktı.

Anayasa referandumu sonrası yapılan 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan seçim beyannameleri, Cumhur İttifakı perspektifi noktasında, ittifakın siyasal izdüşümü olarak toplumsal karşılığını buldu ve seçimleri Cumhur İttifakı kazandı. Bu toplumsal karşılık, seçmen davranışlarında parti gözetmeksizin adalet politikalarından eğitime, sağlıktan tarıma, ekonomiden sosyal politikalara ve terörle mücadeleye kadar Cumhur İttifakı perspektifinde değerlendirildi. Seçim öncesi seçmene verilen bu vaatler, işbaşına geldikten sonra yapılan düzenlemeler (işçi-memur-emekli maaşı, asgari ücret, vergi düzenlemesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi, EYT ve Kader mahkumlarına af) ile Cumhur İttifakı tarafından tek tek hayata geçirildi. Cumhur İttifakı, 2018’den bugüne tüm bileşenleri tarafından büyük bir uyum içerisinde devam ettirilerek, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesine kadar geldi. Bu birliktelik, diğer siyasi partilere örnek teşkil ederek; Türkiye’de mevcut siyasi ittifakların genişlemesini etkiledi. Bugün Cumhur İttifakı, 14 Mayıs öncesi altılı masa etrafında toplanan iç ve dış bileşenlerine karşı seçime hazırlanıyor. Bu seçimde, Cumhur İttifakı içerisinde bulunan siyasi partiler, ayrı ayrı seçim beyannameleri hazırlasa da ittifak ruhuna uygun olarak parti seçim beyannamelerinde tamamlayıcı benzerlikler ile seçmen davranışlarını etkilemeye çalışıyorlar. Bu açıdan Cumhur İttifakı’nın iki önemli aktörü AK Parti ve MHP seçim beyannamelerini tamamlayarak; seçmen karşısında vaatlerini peş peşe sıralayacaklar.

 

MHP'den 100 Söz

MHP, tamamladığı seçim beyannamesinde öncelikli başlık olarak 6-7 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler konusunu masaya yatırarak; afetle mücadele politikalarına yer verdi. MHP, afetle mücadele başlığı altında, sadece depremi değil çevre kirliliği, iklim değişikliği, sel, orman yangını ve doğal afetler ile mücadele konularını da siyaset gündemine taşıyarak; seçmene bu alanda hazırlamış olduğu çözüm politikalarını anlatacak. MHP, “Yükselen Ülke Türkiye” vizyonuyla hazırladığı seçim beyannamesinde eğitimden sağlığa, ekonomiden dış politikaya, sürdürülebilir bölgesel kalkınmadan tarıma, kadın politikalarından sosyal politikalara, işsizlikle mücadeleden turizme kadar birçok konu masaya yatırılarak; Türkiye’nin problemlerine “100 Söz” niteliğinde yeni çözüm önerisi geliştirdi. Ayrıca MHP, milli güvenlik ve beka meselesini Türkiye’nin gündeminde her zaman canlı tutarak; terörle mücadelenin ülkenin içinde ve dışında kararlılıkla yürütülmesini sağlayacak hükümet desteğini, seçim beyannamesinde yineledi. Aile politikalarına ayrı bir önem veren MHP, aile müessesesinin, çocukların ve kadının her alanda korunması için hem sosyal hem ekonomik hem de hukuki yeni politikaları seçim beyannamesinde vatandaşın gündemine taşıdı. Millet İttifakı’nın, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş söylemine karşı MHP, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kökleşmesi için vesayetçi odakları dışında milli iradenin referans alındığı, sivil bir yeni Anayasa vurgusuna beyannamesinde yer verdi. Bu açıdan yasama faaliyetlerinin ve milli egemenliğin merkezi olan TBMM, güçlü meclis vurgusu ile meclis içtüzüğünü değiştirmeyi öngören düzenlemelere yer verdi. Ayrıca 12 Eylül’ün vesayetçi zihniyetinin bir ürünü olan siyasi partiler ve seçim kanunlarında da bir değişikliği öngören MHP, seçim beyannamesini Cumhur İttifakı perspektifinde tamamlayarak seçim çalışmalarına hız verdi. Seçim beyannamesinde “Yaparsa Cumhur İttifakı Yapar” mesajı ile söylemsel açıdan vatandaşın aklında kalıcı olmayı hedefleyen MHP, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretten vergi alınmaması gibi 2018’den bu yana beş yıllık süreçte kendi seçim beyannamesinde yer verdiği ve Cumhur İttifakı olarak gerçeğe dönüştürülen vaatlerini de seçmene hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı vurgusunu 1995 seçimlerinden bu yana “2023 Lider Ülke Türkiye” söylemi ile Türk siyasetinin ve vatandaşın gündeminde canlı tutarak; milli stratejik hedef haline dönüştürdü. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Devlet Bahçeli’nin liderliğindeki MHP, hiçbir siyasi pazarlığa girmeden her şeyden önce Türkiye diyerek; benimsediği ilkeli siyaset anlayışı ile kendisini siyasetin merkezine taşırken; ideolojisi olan milliyetçiliği toplumsal merkeze konumlamayı başardı. Yenikapı ruhu ile kurulan Cumhur İttifakı’na uygun şekilde MHP, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş ilkelerine bağlı kalarak; hazırlamış olduğu seçim beyannamesinde ortaya koymuş olduğu politikalar ile Türkiye Yüzyılı stratejisine de atıf yaptı. Bu açıdan 14 Mayıs seçimleri öncesi değerlendirildiğinde MHP, seçim beyannamesinde seçmene sadece MHP merkezli bir propagandayı değil Cumhur İttifakı ruhuna uygun bir propaganda yöntemi ile “Yaparsa Cumhur İttifakı Yapar” söylemi üzerine, siyasetini inşa etti.

 


Etiketler »  

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz. Daha fazlası