Kriter > Dış Politika |

AB ve Almanya ile Yeni Bir Başlangıç mı?


Birçok Avrupa ülkesinde mülteci akımının siyasi-psikolojik bir istikrarsızlığa sebep olması ve aşırı sağcı partilerin bu durumu lehlerine çevirerek oy artışı yakalamaları mülteci meselesinin ciddiyetini gözler önüne sermiştir.

AB ve Almanya ile Yeni Bir Başlangıç mı

Uzun bir süredir olumsuz seyreden Türkiye-AB ilişkileri son aylarda yaşanan bazı gelişmeler sebebiyle yeniden olumlu bir ivme kazanmıştır. AB ve özellikle Almanya ile ilişkilerin düzelmesi ve son dönemdeki bu olumlu temasların bir neticesi olarak AB sürecinin de yeniden Türkiye’nin gündemine gelmesi son zamanlarda yaşanan bazı önemli gelişmeler etkisiyle gerekli kılınmıştır. Bunlar arasında şüphesiz AB ve ABD arasında hem güvenlik hem de ekonomi-ticaret bağlamında gün yüzüne çıkan anlaşmazlıklar ve bunun neticesinde yaşanan duygusal kopuş öne çıkmaktadır.

Özellikle Almanya ve Fransa’nın başını çektiği AB ülkelerinin ciddi bir iç sorgulamaya gitmeleri, ABD Başkanı Trump’ın AB’ye yönelik başlattığı ticaret savaşları ile daha da belirginleşmiştir. Netice itibarıyla başta Almanya olmak üzere uzun vadeli bir askeri gücün Avrupalılar tarafından hayata geçirilmesi ihtiyacına da işaret edilmeye başlanmıştır. Bu hususla esasen irtibatlı olan, Ankara-Brüksel ilişkileri açısından AB’nin yakından takip ettiği bir diğer mesele ise Türkiye’nin çok-taraflı uyguladığı dış politikasının bir neticesi olarak Rusya ile ilişkilerini yakın ve başarılı bir şekilde sürdürmesidir. Uzun vadede AB’nin bu denklemin dışında kalmamak adına Türkiye ile yeniden bir yakınlaşma eğiliminde olması bu fiili gerçeklikle de ilintilidir. Aynı şekilde Avrupa devletlerini Suriye’deki insani krizin –Avrupa’yı da doğrudan etkileyen mülteci akımı sebebiyle– hala ve yeniden zor durumda bırakabilme ihtimali son olarak olası İdlib operasyonu öncesinde de gündeme gelmiştir. Bu süreçte de Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasının AB açısından önemi ve olası yeni bir insani kriz anında Avrupa’ya yönelik yeni bir göç dalgasına karşı yapılabilecekler gündeme gelmiştir.


Etiketler »