Kriter > Dış Politika |

Alternatif Dış Politikada Kurumsallaşma Dönemi


Türkiye dış politikadaki toptancı bakış açısını terk ederek ve her aktörle ilişkilerini sektörlere bölerek yürütüyor. Herhangi bir devletle bir konuda sorun yaşarken başka bir konuda iş birliği yapmaya devam edebiliyor.

Alternatif Dış Politikada Kurumsallaşma Dönemi
Vladimir Putin, Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve Hakan Fidan

Türkiye’nin alternatif siyasi ve ekonomik arayışları da ABD’nin Türkiye karşıtlığı da salt son zamanlarda yaşanan sorunların bir sonucu değildir. Hem Türkiye’den hem ABD’den hem de değişen uluslararası sistemden kaynaklanan nedenlerle Washington ve Ankara farklı bir dış politika arayışı içerisindedir. Türkiye ile ABD siyasetleri yanında iki ülke arasındaki ilişkilerin doğasının da sistemik değişimden ve iki ülkenin bu değişim sürecindeki yerinden etkilenmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla bütün dünyada siyasetin kartları yeniden karılırken Türkiye ile ABD’nin de milli menfaatlerinin gereği dost ve düşman tanımlamaları ve yeni siyaset arayışları olacaktır.

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki mutlak askeri ve ekonomik üstünlüğünde aşınma olan ABD, Soğuk Savaş rekabet ve çatışmasını kazandıktan sonra hegemonyasında sorunlar çıkmaya başladı. Özellikle diğer küresel aktörlerin ekonomik alandaki başarıları ABD’yi zor durumda bıraktı. ABD artık uluslararası güvenlik ve serbest ticaret gibi küresel kamusal malları temin etmek istemiyor. Bugün itibarıyla inşa edici gücünü önemli ölçüde yitirmiş olsa da mutlak imha edici gücünü muhafaza etmesi, ABD’nin tek yanlı ve rızaya dayanmayan ilişkilerinin temel kaynağıdır. Türkiye de bu yeni ilişki biçiminin en önemli hedef ülkelerinden biridir.


Etiketler »