Kriter > Dış Politika |

Doğu Akdeniz’deki Enerji Jeopolitiği


Doğu Akdeniz’de İsrail, Mısır ve Kıbrıs arasında kalan üçgende bazı tahminlere göre üç trilyon metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi bulunmaktadır.

Doğu Akdeniz deki Enerji Jeopolitiği

Doğu Akdeniz’de İsrail, Mısır ve Kıbrıs arasında kalan üçgende bazı tahminlere göre üç trilyon metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi bulunmaktadır. Bu rezervin nispeten küçük bir kısmı (İsrail’deki Leviathan, Kıbrıs’taki Afrodit, Mısır’daki Zuhr sahaları) tespit edilmişse de geri kalan bölümü için arayışlar devam etmektedir. Çıkarmaya ve pazarlamaya elverişli miktar ve nitelikte doğal gaz bulunduğu takdirde Kıbrıs enerji jeopolitiğinde merkezi bir konuma gelecektir. Fakat gerek devam eden Kıbrıs sorunu gerekse Doğu Akdeniz’deki ekonomik bölgeler hakkındaki tartışmalar yüzünden bu konunun yakın gelecekte önemli bir uluslararası kriz doğurması ihtimali vardır.

1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne (UNCLOS) taraf olmayan Türkiye’nin kara suları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge gibi alanlar hakkındaki görüşleri bu sözleşmeye taraf olan ülkelerden birtakım farklılıklar göstermektedir. Yunanistan ile yıllardır devam eden Ege ihtilafında olduğu gibi Kıbrıs etrafındaki enerji kaynaklarının kullanımı hakkında son yıllarda gündeme gelen tartışmaların temelinde de bu görüş ayrılıkları yatmaktadır.


Etiketler »