Kriter > Kitaplık |

Ege ve Doğu Akdeniz’deki Sınırlandırma Sorunlarına Hukuki Bakış


Uluslararası Yargı Kararları Temelinde Ege ve Doğu Akdeniz Sınırlandırma Sorunları başlıklı araştırma kitabı, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki deniz sınırlarına ilişkin sorunların, son zamanlarda ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde önemini artırması nedeniyle önemli bir çalışma olarak literatürdeki yerini aldı. SETA tarafından yayımlanan Prof. Dr. Yücel Acer’in kitabı, konuyu ele alış biçimiyle, konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalardan da farklılaşıyor.

Ege ve Doğu Akdeniz deki Sınırlandırma Sorunlarına Hukuki Bakış
Türkiye’nin BM’ye bildirdiği Doğu Akdeniz’deki Deniz Yetki Alanları (Kaynak: SETA)

Prof. Dr. Yücel Acer’in hazırladığı Uluslararası Yargı Kararları Temelinde Ege ve Doğu Akdeniz Sınırlandırma Sorunları başlıklı araştırma kitabı, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki deniz sınırlarına ilişkin sorunların, bölgede rekabetin ve gerginliklerin artmasına neden olması ve konunun özellikle de son zamanlarda ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde önemini artırması nedeniyle önemli bir çalışma olarak literatürdeki yerini aldı. SETA tarafından yayımlanan ve konuyu ele alış biçimiyle, konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalardan farklılaşan eser, Türkiye’nin deniz sorunlarına dair uluslararası hukuk ve özellikle uluslararası içtihatlar temelinde yapılmış detaylı bir araştırma niteliğine sahip. Çalışma, özellikle Türkiye’nin ve Yunanistan’ın deniz sorunlarına dair hukuki yaklaşımlarını, temelde belirlediği 14 farklı ana başlık altında, uluslararası yargı kararlarının ilgili tespitlerini ortaya koyuyor. Kitapta, Türkiye ve Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz ile ilgili yaklaşımlarının, bu deniz alanlarındaki sınırlandırma sorunlarına ilişkin yansımaların neler olduğuna dair kapsamlı değerlendirmeler de bulunuyor.

Çalışma, uluslararası sınırlandırma kuralının, yargı kararları temelinde belirli şartlarda nasıl yorumlanması ve nasıl uygulanması gerektiğine dair somut ve anlaşılır bir hukuki çerçeve oluştururken, yargı kararlarındaki tespitlerin, Ege ve Doğu Akdeniz sorunlarına temel yansımalarının neler olduğunu da ortaya koyuyor, tarafların talep ve gerekçelerinin hukuki geçerliliklerine dair somut tespitler yapıyor.

 

BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Türkiye

Türkiye, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne taraf ülkeler arasında yer almıyor. Ancak, Sözleşme’nin 15. 74. ve 83. maddelerindeki sınırlandırmaya dair hükümler ile sınırlandırmaya dair uluslararası yapılageliş hukuku kuralları arasında içerik olarak bir ayrım bulunmadığı kabul ediliyor. Bu çalışma, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin bu önemli hükümlerinin nasıl yorumlanması gerektiğinin anlaşılmasına da ışık tuttuğundan, Türkiye’nin başta Yunanistan olmak üzere herhangi bir ülke ile yaşadığı sınırlandırma sorunlarının çözümüne dair hukuki prensip ve yöntemlerin neler olması gerektiğine dair hukuken değerli tespitlerde de bulunmuş oluyor.

Uluslararası Yargı Kararları Temelinde Ege ve Doğu Akdeniz'de Sınırlandırma Sorunları, Yücel Acer

Günümüze kadar Uluslararası Adalet Divanı (UAD), uluslararası hakemlik mahkemeleri ve Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi (UDHM) tarafından verilen 25 yargısal karar, sınırlandırmaya dair temel kuralın anlaşılmasına büyük bir katkı sağladı. Söz konusu kararlar neticesinde, sınırlandırma kuralının nasıl yorumlanması ve nasıl uygulanması gerektiği hususunda güçlü bir hukuki itibara sahip kapsamlı ve tutarlı bir içtihat oluşmuş durumda. Bu bağlamda ilgili uluslararası yargı kararları, genel sınırlandırma kuralının hangi şartlarda nasıl anlaşılıp uygulanması gerektiğine, sınırlandırmaya dair daha somut prensiplerin ve sınırlandırma metotlarının (tekniklerinin) neler olduğuna dair kapsamlı tespitlerde bulunuyorlar. Buradan hareketle bu çalışmada yapılan analizlerin, münhasıran yargı kararlarına dayandığı, bu konuda ortaya konmuş akademik çalışmalara fazlaca yer verilmediği görülüyor. Bu yöntemin seçilmesinden beklenen faydanın ise yalnızca yargısal tespitler bağlamında bir hukuki çerçeve oluşturarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sınırlandırma sorunlarının bu çerçevede ele alınmasına imkan sağlamak olduğu söylenebilir.

Kitapta, hukuki kararların Ege ve Doğu Akdeniz’e yansımalarının daha kolay anlaşılabilmesi için, uygun ve gerekli olduğu yerlerde, uluslararası mahkemelerin kararlarında kullanmış oldukları haritalara ve ilgili bölgelerin fiziki şartlarının anlaşılmasına yardımcı olacak özgün çizim haritalara da yer verilmesi, çalışmayı değerli kılan bir başka özelliği.

Bu kitabı konuyla ilgili yazılmış diğer eserlerden ayıran özellikler dikkate alınarak genel bir değerlendirme yapıldığında, çalışmanın konuyla ilgili literatürde önemli bir eksikliği doldurduğu ve konuyla ilgili bundan sonraki çalışmalarda ise ana referans kaynaklarından biri olacağı ifade edilebilir.

 


Etiketler »  

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz. Daha fazlası