Kriter > Dış Politika |

Geleceğin Diplomasisinde Türkiye "Fırsatlar ve Meydan Okuma"


Uluslararası diploması yepyeni bir düzleme taşınmakta ve bu yeni düzlemde daha esnek, daha dinamik ve çok boyutlu bir diplomasi tarzına ihtiyaç duyulacaktır.

Geleceğin Diplomasisinde Türkiye quot Fırsatlar ve Meydan Okuma quot
Ruhani-Erdoğan-Putin

Uluslararası diplomasinin işleyişine belirli bir düzenlilik ve öngörülebilirlik kazandıran kurumlar ve normların son dönemde hızla yıprandığı ve ortak değer ile çıkar algısının kabuk değiştirmekte olduğu gözlenmektedir. Başta ABD olmak üzere önemli devletlerin liderlerinin dış politikada alışılmış tarzın haricinde refleksler vermeleri uluslararası diplomasinin işleyişinin yönetilmesini daha zor ve karmaşık hale getirmektedir. Uluslararası aktörlere karanlıkta yön göstermeye yarayan bütün bu unsurların zayıflıyor olması diplomatik etkileşimleri büyük ölçüde dönüştürecek ve ülkelerin dış politika konusundaki çabalarına farklı boyutlar katacaktır. Özellikle uluslararası kurumların ve çok taraflı anlaşmaların göz ardı edilmesi mevcut uluslararası sistemin işleyişinde çok ciddi yapısal boşluklar oluşturmaktadır. Bu boşlukların ne şekilde doldurulacağı veya bu boşlukları doldurmaya yönelik olarak yaşanacak rekabet ise uluslararası ilişkilerde önümüzdeki döneme damgasını vuracak gelişmeler olacaktır.


Etiketler »