Kriter > Dış Politika |

İttifaklar ve Çelişkiler Yumağında ABD’nin Güç Kaybı


Soğuk Savaş’ın ardından ABD hegemonyasının yegane olacağı ve hiçbir devletin Washington’ın karşısında duramayacağı kabul edilmişti. Hatta Fukuyama gibi düşünürler tek kutuplu yeni dünya düzeninde tarihin sonunun geldiği tezini dahi ortaya atmıştı. Fukuyama, Kant’ın “ebedi barış”ının ABD değerleriyle tesis edilebileceğini iddia ediyordu. Ancak ABD hegemonyası çok geçmeden çatırdamaya başladı ve Doğu Avrupa’dan Ortadoğu’ya kadar derin kırılmalar yaşadı.

İttifaklar ve Çelişkiler Yumağında ABD nin Güç Kaybı

Soğuk Savaş’ın ardından ABD hegemonyasının yegane olacağı ve hiçbir devletin Washington’ın karşısında duramayacağı kabul edilmişti. Hatta Fukuyama gibi düşünürler tek kutuplu yeni dünya düzeninde tarihin sonunun geldiği tezini dahi ortaya atmıştı. Fukuyama, Kant’ın “ebedi barış”ının ABD değerleriyle tesis edilebileceğini iddia ediyordu. Ancak ABD hegemonyası çok geçmeden çatırdamaya başladı ve Doğu Avrupa’dan Ortadoğu’ya kadar derin kırılmalar yaşadı. Bu süreçte Beyaz Saray’ın Batı Kanadı gücünü dengede tutmaya ve sorunlara yönelik yeni stratejiler geliştirmeye çalıştı. Öyle ki isimleri sıklıkla duyulan Art, Walt, Layne, Mearsheimer ve Posen gibi stratejistler ABD için reçeteler yazıyordu.ABD’nin grand stratejileri olarak tartışılan bu reçetelerle tek kutuplu dünyadaki hegemonyanın nasıl sürdürüleceği aranıyordu. Bu girişimlere rağmen ABD’nin yaşadığı güç erozyonu Clinton, Bush, Obama dönemlerinde hızlandı ve Trump yönetimiyle beraber doruk noktasına ulaştı.

ABD’nin dünya siyasetindeki gücünü giderek kaybetmesi dört önemli sonuç doğurdu: Bunlardan ilki ABD’nin yaşadığı hegemonya krizinde farklı ülkelerin alternatif güç odakları olarak öne çıkmasıydı. Bu adaylar Washington’ın içinde bulunduğu bunalımdan yararlanarak dünya sistemindeki yerine geçmeyi hedeflediler. Özellikle Rusya, Almanya ve Çin bu motivasyona sahip ülkeler olarak dikkat çektiler. İkinci sonuç uluslararası sistemdeki güç boşluğunun yarattığı istikrarsızlık oldu. Bu çerçevede Ortadoğu’daki siyasi sorunlar ve terör örgütlerinin yükselişi bunun bir yansımasıydı. Zira hakim güç paradigmasında yaşanan sarsıntılar neticesinde Ortadoğu’daki dengeler yerinden oynadı ve Washington destekli ülkeler otoritelerini kaybetmeye başladılar. Üçüncü sonuç ABD’nin müttefiklerini kaybetmesi oldu. Artık gücün merkezini temsil etmeyen ABD terör sorunu, güvenlik problemleri ve iç savaşlar gibi meydan okumalara karşı müttefiklerinin yanında yer alamadı. Hatta ABD’nin gücünü korumak için geliştirdiği “yeniden mevzilenme”, “kıyıdan dengeleme” veya “geri çekilme” stratejileri sorunun kendisi oluverdi. Son sonuç ise artık ulus-üstü yapıların yetkinliğini kaybetmesi oldu. Bu bağlamda BM, Avrupa Birliği ve NATO gibi yapılar dünya siyasetindeki güç değişimine cevap veremez hale geldi.


Etiketler »