Kriter > Dış Politika |

Suriye Krizi ve Türkiye


Suriye krizinin siyasi çözümü aşamasında Türkiye bundan sonra öyle ya da böyle bütün süreçlerin asli unsurlarından biri olacak.

Suriye Krizi ve Türkiye
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekatı

Suriye krizinde yeni bir döneme girerken Türkiye de pozisyonunu giderek tahkim ediyor ve krizin çözümünde önemli bir aktöre dönüşüyor. Geride bıraktığımız yedi yıl içinde Türkiye’nin Suriye politikasında birçok kırılma yaşanmıştı. Krizin ilk patlak verdiği dönemde Suriye’yi diğer Arap devrimlerinin bir tekrarı olarak ele alan Türkiye krizin siyasi bir çatışma olarak seyrettiği dönemde Suriye rejimiyle müzakere ederek siyasi çatışmayı askeri çatışma evresine dönüşmeden aşmayı hedeflemişti. Ne var ki rejimin henüz silahlı olmayan demokratik muhalefeti kanlı bir şekilde bastırmayı tercih etmesi Türkiye’nin Suriye krizine olan yaklaşımını değiştirdi. Ankara rejimin sınırlandırılması, muhalefetin rejim karşısında güçlendirilmesi ve rejimin devrilmesi için açık bir şekilde siyasi desteğini ortaya koydu.

Bu dönemden sonra Türkiye, stratejisini rejimin daha fazla zayıflatılması ve devrim hareketinin başarıya ulaşması için muhalefetin desteklenmesi yönünde şekillendirdi. Bu bağlamda muhalefeti hem Suriye içinde destekledi hem de uluslararası alanda muhaliflerin siyasi destek bulması için uluslararası toplumu mobilize etmeyi denedi. Ancak Suriye krizinin siyasi çatışma evresinden askeri çatışma evresine girmesi Türkiye’nin mevcut stratejisini devam ettirmesini zorlaştırmıştı. Özellikle mülteci sorununun ortaya çıkardığı maliyet, uluslararası toplumun Suriye muhalefetine yabancılaşması, Obama yönetiminin 2013 sonrası değişen Suriye stratejisiyle birlikte Türkiye Suriye krizini kendi başına idare etmek zorunda kaldı.


Etiketler »