Kriter > Dış Politika |

Türk-Amerikan İlişkileri ve Yeni Dünya Düzen(sizliğ)i


Hem Suriye politikası hem de terörle mücadele konularında uluslararası kurumların yetersiz Kalması ve dolayısıyla yeni dünya düzensizliğinin devam etmesinin Türk-Amerikan ilişkilerine maliyeti büyük olmuştur.

Türk-Amerikan İlişkileri ve Yeni Dünya Düzen sizliğ i

Bu hafta New York’ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) toplantılarının Türkiye-ABD ilişkileri perspektifinden değerlendirildiğinde birkaç farklı sonucu olduğunu söyleyebiliriz. Birleşmiş Milletler’in (BM) geçmişte küresel sorunlara çare bulmakta en önemli siyasi kurum olarak öne çıkması ve işletilmesinde rol alan ABD’nin bu rolünden vazgeçmekte olduğuna şahit oluyoruz. Çin ve Rusya gibi güçlerin de BMGK’yı kendi bölgesel ve küresel çıkarlarını koruma araçlarından biri olarak kullanmak istemeleri dikkat çekiyor. Avrupalı devletlerin ise küresel bir perspektiften yoksun olmaları ve geleneksel olarak bunu ABD’ye havale etme alışkanlığıyla geniş kapsamlı bir politika üretmekten uzak olduklarını görüyoruz. Bu şekilde işlevselliği giderek aşınan BM’nin uluslararası sorunlara çare bulmak bir yana, Filistin meselesinde olduğu gibi çözümü istemeyenlerin politikalarının tek taraflı dayatmalarla meşrulaştırıldığı bir foruma dönüşmesi “yeni dünya düzensizliği”ne işaret etmektedir. Türk-Amerikan ilişkilerinin de küresel düzensizliğin ürettiği istikrarsızlıklardan etkilenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.


Etiketler »