Belediyeciliğin Yeni Dinamikleri


Bilişim teknolojilerini kullanarak belediye hizmetlerinin internet ortamına taşınması insanların gündelik hayatını oldukça kolaylaştıran ve kesintisiz hizmet almalarını sağlayan bir fırsattır.

Belediyeciliğin Yeni Dinamikleri

20. yüzyılın ortalarından günümüze kadar kentler önemini sürekli olarak artırmıştır. Dünya Bankası verilerine göre 1960’ta dünya nüfusunun yüzde 33,62’si kentlerde yaşarken 2018’de bu oran yüzde 54,83’e ulaşmıştır. 21. yüzyılın gelecek projeksiyonuna baktığımızda ise BM raporuna göre 2050’de yaklaşık 2,5 milyar insanın kentsel alanda yaşaması öngörülmektedir. Aynı raporda birçok ülkenin konut, sağlık, gıda, ulaşım, eğitim, istihdam gibi kentsel hizmetleri karşılamakta yetersiz kalacağı da tahmin edilmektedir.

Belirli kentlerde nüfusun yoğunlaşması ise geleceğin kritik sorunlarından birisinin metropoliten alanların yönetimi olacağını bize göstermektedir. Hızlı nüfus artışı, artan kentleşme ve beraberinde değişen kent nüfusu kentlerin olduğu kadar kırsal alan yönetiminin de ne kadar stratejik bir mesele olacağını işaret etmektedir. Günümüzde kentlerin büyümesine koşut olarak gıda, tarım, hayvancılık ve istihdam gibi unsurları içeren kırsal alan yönetiminin de belediyeler tarafından üstlenilmesi beklenmektedir.


Etiketler »