Kriter > Dosya > Dosya / Dolar Sistemi |

Dolar İmparatorluğunun Sonu mu Geliyor?


ABD Doları 1940’ların sonlarından 2008 Küresel Finans Krizi’ne kadar bir köşede tutulması gereken bir para birimi olarak en güçlü ve geçerli rezerv para olma özelliğini kazanmıştır.

Dolar İmparatorluğunun Sonu mu Geliyor

Kapitalizmin ana felsefesini oluşturan Merkantilizm Emperyalizmin ve sömürgeciliğin “parasal” yönünü de ihmal etmemiştir. Salt askeri ve siyasi değil ekonomik “imparatorluklar” da güçlü para gerektirir. 15. yüzyılda Portekiz ile başlayıp 1530’da İspanya’ya, 1640’ta Hollanda’ya, 1720’de Fransa’ya, 1815’te ise İngiltere’ye geçen “rezerv para imparatorluğu” süreci İngiliz sterlininin tahtına 1925’ten itibaren göz diken ABD dolarının 1944’te Bretton Woods uluslararası para sistemiyle “Kapitalizmin yeni gözdesi” olmasıyla yeni bir aşamaya geçmiştir. 1950’de dünya merkez bankalarının uluslararası rezervlerinin yüzde 69’u altın iken 1974’te Bretton Woods sistemi yıkıldığında aynı pay yüzde 23’e düşmüştü ve uluslararası rezervlerin yüzde 77’sini oluşturan döviz rezervlerinin yüzde 85’i ABD dolarıydı. Soğuk Savaş’ın son on iki yılı dolara yaramamış ve 1991’de rezervlerdeki ağırlığı yüzde 46’ya kadar düşmüştü.

ABD ekonomisi ve ABD doları Vietnam Savaşı’nda aldığı ağır saygınlık darbesi ve Washington’ın artan federal bütçe açığı ve bozulan makroekonomik denge büyümedeki sorunlarla, ağır sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Bu tablo Bretton Woods para sistemi ilkeleri çerçevesinde ABD dolarının değerini altına karşı koruması gereken Washington’ın bu taahhüdünü yerine getirememesi sonucunu ortaya çıkardı.


Etiketler »