Kriter > Dosya > Dosya / Dolar Sistemi |

Dolara Karşı Yeni Yön Arayışı


ABD kendi Merkez Bankasında istediği ölçüde dolar basma yetkisine sahipken dünyanın geri kalanı bu dolarlara sahip olabilmek için yeni ürün üretme ve bu ürünü dolar karşılığında pazara ulaştırma arayışı içerisindedir.

Dolara Karşı Yeni Yön Arayışı

Para kavramının ne anlam ifade ettiğinin kripto paralar ve sanal varlıklarla yeniden tartışılmaya başlandığı günümüz konjonktüründe, para politikalarının ve hatta küresel ekonomik düzenin işlevselliğinin tartışmaya açıldığını görmekteyiz. Özellikle son dönemde yayılan ticaret savaşları söylemi peşi sıra kur savaşlarını da akıllara getirirken merkez bankalarının aldıkları faiz kararlarından jeopolitik risklere karşı birçok konu ilgililerin daha çok dikkatini çekmektedir.

Dolarizasyon –iktisat literatürüne girişi çok eski olmadığı halde– bugün politik ekonomide edindiği yer genişliği ve derinliğiyle birçok kavramı geride bırakmıştır. Doların ekonomik tarihi elbette ABD’nin siyasi tarihi ile beraber okunmalıdır. Nitekim İkinci Dünya Savaşı’nın galibi olan ABD hem siyaset hem de ekonomik anlamda kendi lehine işleyecek bir düzen kurmak için kolları sıvadı. Savaşın yaralarını sarmak için hem uluslararası kurumların temeli atıldı hem de küresel ekonomik büyümenin mihenk taşı olan dünya ticaretinin etkin işlemesi için Bretton Woods sistemi 44 ülkenin katılımıyla onaylandı.


Etiketler »