Kriter > Dosya > Dosya / Dolar Sistemi |

Gemisini Kurtaran Kaptanlar


Başkan Recep Tayyip Erdoğan döviz kurunu bahane ederek fırsatçılık yapan ve stokçuluk yapanlarla ilgili “Bedelini ödeyecekler” diyerek talimat verdi.

Gemisini Kurtaran Kaptanlar

Alimlerden biri tüccardı. Vasıt şehrinden Basra’ya gıda maddeleri gönderip vekiline emretti. Basra’da ucuz olduğu için vekili bir hafta bekleyip pahalı sattı ve müjde yazdı. O zat ise cevabında “Biz az kar ile çok sevap kazanmayı daha çok severiz. Fazla kazanmak için dinimizi feda etmemeliydin. Çok büyük suç işlemişsin. Bunu affettirmek için sermayeni ve karı hemen sadaka olarak dağıt.”

Bu menkıbeye İslami İlimler kitaplarında rastlamışsınızdır. İslamiyet ne der? Sakladığı malların hepsini sadaka olarak dağıtsa bile yine karaborsacılık yapan günahtan kurtulamaz. İslam iktisat nizamında karaborsacılık yapmak için malı depolayıp fiyatının artmasını beklemek mezmumdur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) karaborsacılık yapanlara beddua eder. “Bir kimse gıda maddelerini alıp pahalı olup da satmak için kırk gün saklarsa hepsini fakirlere dağıtsa da günahını ödeyemez. Bir kimse dışarıdan gıda maddesi satın alıp şehre getirir ve piyasaya göre satarsa sadaka vermiş gibi sevap kazanır” buyurur.


Etiketler »