Kriter > Dosya > Dosya / Dolar Sistemi |

Türkiye’de Tasarruf Açığı Yok Teknoloji Açığı Var


Türkiye’nin yapması gereken şey daha az tüketmek ve tasarruf etmek değil, daha çok teknoloji geliştirmek ve üretmektir.

Türkiye de Tasarruf Açığı Yok Teknoloji Açığı Var

Ağustos’ta yaşadığımız finansal türbülans ve TL’nin dolar karşısında ciddi biçimde değer yitirmiş olması bundan sonraki süreçte ekonomide gerek devletin gerekse bireylerin ve şirketlerin ne gibi adımlar atması gerektiği sorusunun yüksek sesle sorulmasına yol açtı. Verilen cevapların hatırı sayılır bir kısmı ise “daha çok tasarruf” ve “daha az harcama” teması etrafında şekillendi. Gerçekten de tasarruf başlı başına önemli bir haslettir. Uzun vadeli çıkarlarımız için kısa vadeli istek ve arzularımızdan fedakarlık etmeyi çağrıştırır. Fakat içinde yaşadığımız modern ekonomik/ finansal sistem oldukça ve belki de tahmin edilenin çok ötesinde karmaşıklık düzeyine sahiptir. Çok fazla sayıda değişkenin ve önemli geri besleme mekanizmalarının bulunduğu modern ekonomilerde atılan adımların ne gibi ekonomik sonuçlar doğuracağının iyi düşünülüp tartışılması gerekir. Bu durum genel ekonomik işleyişin sonucunda ortaya çıkan tasarruf gibi makro değişkenler için “özellikle” geçerlidir.


Etiketler »