Küresel Ölçekte FETÖ İle Eğitim Alanında Mücadele


Eğitim faaliyetini gizli ajandasına paravan kılan FETÖ, yıllarca Türkiye’nin uluslararası alandaki itibarını kendi örgüt çıkarı için kullanmış, Anadolu insanının samımı duygularını sömürerek gücüne güç katmıştır.

Küresel Ölçekte FETÖ İle Eğitim Alanında Mücadele

Türkiye son yıllarda hemen her alanda uluslararası çapta yankı uyandıran önemli projelere imza attı. Yeni kurum ve kuruluşlarla da dünyaya açılan ve ortak insanlık değerlerini bayraklaştıran vizyonuyla dünyanın her yerinde aktif kültürel diplomasi faaliyetleri yürüten küresel bir aktör haline geldi. Bu çerçevede Türkiye’nin eğitim alanında dünyaya açılan en önemli projelerinden biri olarak Türkiye Maarif Vakfı, okul öncesinden yükseköğretime eğitimin her alanında öncü bir uluslararası eğitim kurumu olma iddiasıyla yola çıktı.

Modern dünyada giderek daha sofistike hale gelen üretim ve yönetim süreçleri sebebiyle ülkeler, kendi insan gücünü 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre yetiştirmek için eğitim alanında yeni arayışlara yönelmektedir. Bu nedenle günümüzde nitelikli eğitim, hemen her devletin ve hatta Birleşmiş Milletler gibi küresel kuruluşların ve Davos gibi iş alemi platformlarının ana gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Zira ulaşım, medya ve iletişim teknolojilerinde yaşanan büyük değişim tüm dünyada ülke ekonomilerini derinden etkilemiş, uluslararası sistemde geleneksel merkez-çevre ilişkisi yerini çok daha kompleks ilişki ağlarına bırakmış, toplumsal alanda kültürel kimlik, aidiyet, çoğulculuk, fırsat eşitliği ve sosyal adalet gibi tartışmaları da beraberinde getirmiştir.

Kısaca dünya eskisinden daha hızlı biçimde değişmekte, dönüşmekte ve kültürler tarihte hiç olmadığı kadar değişken biçimde birbirleriyle etkileşime girmektedir. Bu baş döndürücü dönüşüm karşısında tüm dünyada örgün ve yaygın eğitimde çağın ilerisine hitap edebilecek bir diğer deyişle yeni nesilleri değişime adapte edebilecek yeni müfredat modelleri, eğitim metodolojisinde yeni açılımlar, eğitimde teknolojinin yeri, disiplinlerarasılık, STEAM, çevrimiçi eğitim, kodlama ve yapay zeka gibi konularda yeni tartışmalar ile karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşım mekanizmaları ön plana çıkmaktadır. Türkiye Maarif Vakfı hem bu kapsamda çalışma yapmak hem de Türkiye’nin FETÖ ile küresel ölçekte eğitim alanında mücadele temek için önemli bir işleve sahiptir.

Tam bu noktada büyüyen ekonomisi, demokrasisi, çoğulculuk tecrübesi ve medeniyet birikimiyle Türkiye’nin dünyaya sunacağı çok şey olduğunun bilincinde olarak hareket etmektedir.

Ayrıca bu kapsamda eğitimin içeriği ve yöntemi aynı zamanda yeni nesillerin zihniyet dünyasını da şekillendirmektedir. Türkiye’yi 15 Temmuz 2016’da askeri darbe girişimiyle karşı karşıya bırakan ve meşru hükümeti silah kullanarak devirmeye çalışan devletin içine sızmış FETÖ unsurlarının hepsinin ortak özelliği belli bir “ideolojik eğitimden” geçmiş olmalarıdır. Sözde insanlığa hizmet adına tüm dünyada eğitim kurumları açmış içeride ve dışarıda kendilerini “apolitik” olarak tanıtmış bir grubun, Aristo’nun ifade ettiği gibi “siyaset yapmanın en kötü şekli” olan şiddet yoluyla yönetimi ele geçirmeye çalışmasının bir ülke için stratejik boyutta ne kadar vahim olduğunu bizlere ve aslında tüm dünyaya en acı şekilde öğretmiş oldu. FETÖ’nün gerçek niyetini, herkes 15 Temmuz gecesi 250 vatandaşın şehit ve 2193 vatandaşın da gazi olması ile ancak anlayabilmiştir.

Türkiye Maarif Vakfı darbe öncesinde resmen kurulmuş olsa da böyle bir siyasi konjonktürde faaliyetlerine başlamıştır. Haziran 2016’da hukuki varlığına kavuşan, aynı yılın Eylül ayı itibarıyla da hızlı bir çalışma temposuna giren vakıf, 18 aylık süreçte bir yandan fiziki ve beşeri yapılanmasını gerçekleştirirken diğer yandan sahaya çıkmıştır. Bu süreçte yoğun ve gayretli çalışmalarla önemli mesafeler katetmiştir. Sayılarla ifade edilecek olursa 83 ülkeyle resmi temas kurulmuş, 40 ülkeye direktör atanarak sahada aktif varlığımız tesis edilmiştir. Vakfımız, 25 ülkede FETÖ’den devralınan veya vakfın kendisinin açtığı 100’den fazla okulu yönetmektedir. Aynı zamanda farklı ülkelerde eğitim kurumlarıyla protokoller ve iş birlikleri geliştirerek tüm dünyada nitelikli nesillerin yetişmesine katkı sunmaktadır.

Faaliyete başlayacağımız ülkede Türk kökenli vatandaşlarımızın çoğunlukta olduğu bölgelere öncelik vermekle birlikte, esasında uzun vadeli çalışmalarımızla bir bütün olarak o ülkelerdeki insanları Türkiye’ye dost haline getiriyoruz. Bu kapsamda yerel mevzuat ve yasalara karşı kamusal sorumluluk içinde hareket etmekte, aynı zamanda okullarımızda büyük oranda yerel personel istihdam ederek ilgili ülkenin ekonomisine katkı sunmaktayız. Bu stratejimiz kültürel etkileşim ve karşılıklı paylaşım fırsatlarını da artırmaktadır. Aynı zamanda eğitimci kadromuzu ve öğrencilerimizi periyodik olarak sosyokültürel faaliyetler kapsamında ülkemize davet etmekte, onlara şehirlerimizi, medeniyetimizi ve Türk insanını yakından tanıma fırsatı sunmaktayız.

Türkiye Eğitimde Dünya Markası Haline Gelecek

Bu kadar kısa bir sürede dünyanın neredeyse yarısına ulaşmış olan Türkiye Maarif Vakfı’nın enerji ve motivasyon kaynağı olarak vizyon ve misyon beyanlarımızda da vurguladığımız iki temel kavram olduğu söylenebilir, hikmet ve irfan. Bu iki kavram, birbirini karşılıklı besleyen ve esasında Mevlana’nın pergel metaforunda anlamını bulan bir bütünlüğe sahiptir. Türkiye Maarif Vakfı, bir yandan hikmeti esas alarak varlık, bilgi ve değer düzleminde her ülkenin kültür zenginliğini ve birikimini saygıyla karşılamakta ve ona talip olmaktadır. Diğer yandan Anadolu’nun kadim irfan geleneğini öz güvenle dünyaya sunmakta ve onu yerel birikimle harmanlamaktadır. Kısacası kendi öz birikimimize güvenmekte ve bunu dünya ile paylaşmaktayken, yerelden de beslenmeyi ve değerlerimize değer katmayı ihmal etmemekteyiz. Türkiye Maarif Vakfı, tüm dünyadaki faaliyetlerinde bu iki kavramı büyük bir özen ve ciddiyetle bütünleştirmektedir.

Türkiye Maarif Vakfı’nın üzerine kurulduğu temel değerleri, aynı zamanda bizi dünya çapında farklı kılacak, Türkiye’yi eğitimde uluslararası marka haline getirecek sacayaklarıdır. Dünyanın 193 ülkesinde var olmanın yolunun öncelikli olarak şeffaflıktan ve güven inşa etmekten geçtiğine inanmaktayız. Eğitim faaliyetini gizli ajandasına paravan kılan FETÖ, yıllarca Türkiye’nin uluslararası alandaki itibarını kendi örgüt çıkarı için kullanmış, Anadolu insanının samimi duygularını sömürerek gücüne güç katmıştır. Ne var ki 40 yıl boyunca milletimize ve dünyaya takiye yapmış olan bu çok yüzlü örgütün oyunları bir gecede dünyaya afişe olmuştur. Bir kamu vakfı olarak Türkiye Maarif Vakfı, sahadaki muhatapları nezdinde FETÖ’nün gerçek yüzüyle ilgili varsa şüphelerini gidermekte, benzeri bir tehditle onların da karşı karşıya kalmaması için uyarılarda bulunmaya çalışmaktadır.

İş birliği ve dayanışma anlayışımız, tüm dünyada eğitim alanındaki münferit girişimleri buluşturarak yeni sinerji dalgaları yaymaktadır. Türkiye Maarif Vakfı olarak gelecek nesillere katkı sunacak projeleri imkanlarımız ölçüsünde desteklemekte, ortak faaliyet ve projeler geliştirerek Türkiye’nin gönül dünyasını tüm dünyaya açmaya çalışmaktayız.


Etiketler »  

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz. Daha fazlası