Kriter > Dosya > Dosya / 5. Yılında 15 Temmuz |

Beşinci Yılında Türkiye Maarif Vakfı


Kurulduğu ilk yıl beş ülkede eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Maarif Vakfı, bugün Asya’dan Afrika’ya, Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya, Güney Amerika’dan Avustralya’ya 44 ülkede kapsamlı eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Vakıf beşinci yılında 357 eğitim kurumuyla okul öncesinden yükseköğretime kadar her kademede eğitim-öğretim hizmeti sunarken, diğer birçok ülkede eğitici desteği, barınma ve kültürel etkinlikler gibi destekleyici faaliyetlerle eğitim ağını her geçen gün genişletmektedir.

Beşinci Yılında Türkiye Maarif Vakfı
(Türkiye Maarif Vakfı/AA, 23 Nisan 2021)

Medeniyetimizin tarihi birikiminden süzülüp gelen zengin Anadolu irfanıyla insanlığın ortak birikim ve değerlerini harmanlayarak ülkemiz adına tüm dünyada örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri vermek, “iyi insanlar” yetiştirerek küresel barışa hizmet etmek ve Türkiye ile dost ülkeler arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla 2016’da kurulan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ilk beş yıllık zorlu kuruluş dönemini geride bıraktı.

Maarif Vakfı, dünyanın farklı coğrafyalarında sunmuş olduğu kaliteli eğitimle uluslararası düzeyde rekabet edebilen, kendi öz değerlerini özümsemiş, Türkçeyi iyi konuşan, nitelikli ve erdemli bireyler yetiştirmek için çalışmaktadır. Maarif Vakfı’nı kısa sürede 44 ülkedeki eğitim faaliyetleri ile Türkiye menşeli küresel bir eğitim kurumu haline getiren faktörler, sunmuş olduğu nitelikli eğitim, yürütmüş olduğu şeffaf yönetim süreçleri ve kısa sürede ülkemizdeki ve tüm dünyadaki eğitim aktörleri ve ilgili ülkelerdeki yetkili otoritelerle geliştirmiş olduğu güvene dayalı çok yönlü iş birlikleridir. Bu anlamda Maarif Vakfı, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden ve 1990’lardan itibaren Türk dış politikasının etkin enstrümanları haline gelen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) gibi kardeş kurumlarla birlikte uluslararası arenada ülkemizin yumuşak gücüne ve kültürel diplomasi faaliyetlerine önemli katkılar sunmaktadır. Diğer kurumlarımıza göre Vakfı özgün kılan yönü ise farklı coğrafyalarda binlerce insana doğrudan dokunmasında ve milletimizle ilgili ülke halkları arasındaki kalıcı insani bağların kurulmasını temin etmesidir.

Türkiye’nin Eğitimde 2023 Vizyonunun gereği olan, “insan kaynaklarında, eğitimde ve finansal yönetimde kaliteyi önceleyen” bir anlayışla çalışmalarını sürdüren Türkiye Maarif Vakfı, kurulduğu günden bugüne, bir taraftan kurumsallaşma sürecinde ihtiyaç duyduğu fiziki, beşeri ve hukuki altyapısını tamamlarken; diğer taraftan 6721 sayılı kuruluş kanunuyla kendisine tevdi edilen Türkiye adına yurt dışında eğitim-öğretim kurumları açmak, devralmak ve işletmek görevlerini başarıyla ifa etmektedir. Kurulduğu ilk yıl beş ülkede eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Maarif Vakfı, bugün Asya’dan Afrika’ya, Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya, Güney Amerika’dan Avustralya’ya 44 ülkede kapsamlı eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Vakıf beşinci yılında 357 eğitim kurumuyla okul öncesinden yükseköğretime kadar her kademede eğitim-öğretim hizmeti sunarken diğer birçok ülkede eğitici desteği, barınma ve kültürel etkinlikler gibi destekleyici faaliyetlerle eğitim ağını her geçen gün genişletmektedir. Haziran 2021 itibariyle Maarif okullarında 43 bin öğrenciye eğitim verilmekte olup, her yıl bu okullardan mezun olan en başarılı öğrencilerin ülkemizin kaliteli üniversitelerinde yüksek öğretim görmesi teşvik edilmektedir.

Türkiye Maarif Vakfı
(Türkiye Maarif Vakfı)

 

 

Modern Eğitim Yaklaşımlarını İnsan Odaklı Düşünmek

Maarif kavramı, bilgi, kültür, eğitim ve hikmeti bir arada düşünmemize imkan veren, Türkiye’nin medeniyet perspektifini belki tek bir kelimeyle dünyaya tanıtabilecek son derece önemli bir kavramdır. Bu yönüyle Türkiye Maarif Vakfı, yüklendiği misyonun bilincinde olarak, gelecek nesillerimizi bilgiyle olduğu kadar evrensel değerlerle, evrenseli yakalamaya çalışırken de aynı zamanda kendi kültür ve geleneklerinden kopmadan, kendi ailesi ve toplumsal değerlerine yabancılaştırmadan yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Günümüzde küresel ölçekte yaygın olan eğitim sistemleri ağırlıklı olarak bilimsel, akademik ve sanatsal becerilere ve son yıllarda artan dijital kapasitenin engin imkanlarına odaklanmaktadırlar. Türkiye’miz ise, “maarif” mefhumunu uluslararası eğitim kurumuna isim olarak seçerken Vakfımız da, “Eğitime Değer” sloganıyla bir yandan eğitimin dönüştürücü gücünü vurguluyor; diğer yandan insanlığın adil, mutlu ve müreffeh geleceği için yerel ve evrensel değerleri mezceden, entelektüel, duygusal ve ahlaki bütünlüğüyle “insan” odaklı bir pedagojiyi esas alarak bu toprakların günümüze kadar tevarüs eden kadim medeniyet birikimini büyük bir özgüven, açıklık ve paylaşımcılıkla dünyaya sunuyor. Geleceğimize “değer katma"yı esas alan Maarif vizyonu, modern eğitim model ve teknolojilerini daha adil, daha barışçıl ve daha huzurlu bir gelecek için seferber etmektedir.

 

Maarif Vakfı İhtiyaçtan Doğmuştur

Bugün dünya genelinde uluslararası eğitim kurumları trilyon dolarlık bir ekonomik hacme ulaşmıştır. Ancak neredeyse iki asırdan beri sayıları binlerce olan uluslararası okullar ve harcanan büyük bütçeler dünyamızı ne yazık ki daha özgür, daha adil, mutlu ve huzurlu kılamamıştır. Oysa insanı inşa eden eğitimin, insanlığın bütün sorunlarının çözümüne odaklanması gerekir. Demek ki eğitimin kalbinde bir şeyler eksik gitmektedir. Gezegenimizi daha yaşanılabilir kılacak bir eğitim, bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi, tek tek milletlerin, sonrasında topyekun insanlığın ve doğanın hayrı için kullanmayı gerektirmektedir. Bu yönüyle “Türkiye’nin Maarifi”nin, güncel tartışmaların ötesinde bu büyük ihtiyaçtan ve büyük Türkiye’nin yeniden inşası ihtiyacından doğduğu söylenebilir.

Artık küreselleşmiş ve karşılıklı bağımlılığı derinleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Dünyanın bir ucunda aksayan, yanlış giden bir olgu diğer ucunu, en sonunda hepimizi etkilemektedir. Bir ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal veya- Kovid-19 pandemisinin de açıkça gösterdiği gibi- sağlık sorunlarının, zamanla tüm insanları etkilediği küresel bir köyün sakinleriyiz. İnsanlığın kaderi birbirine bağlıdır. Eğitimsizlik veya ulusal düşmanlığı besleyen dışlayıcı pedagoji bu sorunların temelinde yatmaktadır. En tehlikelisi de -Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi- eğitim faaliyetini gizli gündemleri ve ajandaları örtmek için paravan olarak kullanmaktır. Türkiye eğitimi süreçlerinin insani tekamül için değil de bazı gizli siyasi amaçlar için nasıl kullanıldığını 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşadığı ve toplumsal hafızamızda ağır bir travma meydana getiren ve 251 masumun şehit edildiği o meşum olayla öğrendi.

Bugün dünyanın dört bir tarafında açılan Maarif Okulları; uluslararası geçerlilikte ve kalitede, yerel ve uluslararası akreditasyon standartlarını haiz müfredat programlarıyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürürken, okullarımızın tamamında büyük hassasiyetle yürütülen Türkçe dil eğitim programlarıyla Türkçemizin dünyada yaygınlaşmasına da hizmet etmektedir. Bu yönüyle Türkiye Maarif Vakfı, misyonunu yalnızca FETÖ’ye karşı mücadeleyle sınırlı tutmamakta, çok daha geniş bir eğitim vizyonuyla “Büyük Türkiye” için çalışmaktadır. Hiç kuşkusuz, yurt dışında Türkiye örgün eğitim faaliyetleri yürütmekle yetkili tek kuruluş olan Maarif Vakfı, gizli ajandaları için “Türk okulları” markasının ve Türk bayrağının paravan olarak kullanılmasını önlemede önemli bir misyon yüklenmiştir. TMV’nin çalışmaları bu yönüyle ülkemizin ve insanlığın karşı karşıya kaldığı önemli bir tehlikeyi bertaraf etmeye yöneliktir. Beş yıl gibi kısa bir sürede bu konuda büyük başarı elde edilmiştir ve eğitimde Türk markasının Maarif vasıtasıyla tüm dünyada yaygınlaşmasıyla birlikte ülkemizin yanlış kimseler ve yapılar eliyle temsil edilmesi artık mümkün olamayacaktır.

Türkiye Maarif Vakfı - İnfo
(Yasin Demirci/AA)

 

FETÖ Konusunda Ülkelerin Tavırları

Vakfımız, faaliyet gösterdiği 19 ülkede FETÖ iltisaklı 216 okulu devralmıştır. Geriye kalan okulların çoğu kapatılma, millileştirme veya üçüncü taraflara devir yoluyla örgütün kontrolünden çıkmış durumdadır. Bazıları da isim ve sahip değiştirerek başka ülkelerin bayrağını çekmiş ve Türk okulu olmaktan çıkmışlardır. Kapatılmasalar dahi insanlar çocuklarını bu okullardan almakta, nihayetinde öğrencisizlikten veya finansal sorunlardan dolayı pek çok yerde bu okullar giderek küçülmektedir. Geçmiş yıllarda FETÖ, Türkiye ile ilişkilendirildiği için birçok ülkede Türkiye’nin pozitif imajından faydalanarak kendisine alan açmış ve büyümüştür. Fakat artık faaliyette bulundukları ülkelerin resmi makamları, Türkiye ile yani neşet ettiği kendi ülkesi ve halkıyla kavgalı olan ve demokratik yolla seçilmiş bir iktidarı silah kullanarak devirmeye çalışan bir örgütün gerçek yüzünü gördüğü için desteğini çekmekte ve gerekli önleyici adımları atmaktadır. Bütün bunlar Türk diplomasisinin yaptığı etkin çalışmaların ve Maarif Vakfı’nın kurulmasının bir sonucudur.

Maarif Vakfı olarak, devir yoluyla okul işletmenin dışında 24 ülkede 126 yeni okul açılmıştır. Ayrıca dünyadaki Türk diasporasının çocuklarının anadilleri Türkçeyi öğrenmeleri ve kültür aidiyetlerinin güçlendirilmesi için de farklı ülkelerde 14 eğitim merkezi açılmıştır. Toplamda 44 ülkede 41 yurt, 357 eğitim kurumu işletip ve 43 bin civarındaki öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vererek Türkiye’nin dünyaya açılan küresel bir eğitim markası haline gelen Türkiye Maarif Vakfı, ülkemizin mirasçısı olduğu medeniyetin temsilcisi olma misyonunu başarıyla ifa etmektedir.

 

Maarif Vakfı Ne Yapıyor?

-Uluslararası standartlarda kaliteli bir eğitim vererek Türkiye adına şeffaf, güvenli ve kapsayıcı eğitim faaliyetleri sunuyor.

-İlmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi insanlar yetiştiriyor.

-Dost ülkelerin çocuklarına, kendi kültür ve değerlerini özümsetecek bir eğitim vererek onları Anadolu’nun kadim insani birikimiyle buluşturuyor.

-Güzel Türkçemizi, geliştirdiği MEB onaylı “Yabancılara Türkçe Öğretim Müfredatı” vasıtasıyla 44 ülkede en az B2 düzeyinde Türkçe öğretiyor.

-Dost ve kardeş halkların zeki ve yetenekli gençlerini Batı ülkelerine iş gücü olarak transfer etmek yerine, Türkiye’deki üniversitelerde okumalarını ve sonrasında kendi ülkelerinde çalışmalarını teşvik ederek o ülkelerin kalkınmalarına yardımcı oluyor.

-Birleşmiş Milletler’in 2030 vizyonu çerçevesinde, yarının dünyasını kuracak çocuk ve gençlere farklı coğrafyalarda nitelikli eğitim fırsatı sunarak küresel ve ulusal düzeyde insanlığın sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet ediyor.

 


Etiketler »  

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz. Daha fazlası