Kriter > Dosya |

21. Yüzyıl Becerilerinin Eğitimimizle Bütünleştirilmesi


Bu yüzyıl kendi dilini yarattı ve o dille konuşmadığınızda öğrenciler açısından dersler uzun bir monolog olarak görülmekten öteye geçmiyor.

21 Yüzyıl Becerilerinin Eğitimimizle Bütünleştirilmesi

21. yüzyılın sanayi sonrası toplumunda eğitim, ideolojik olmaktan çok ekonomik bir faaliyet alanıdır. Zira okulda alınan eğitimin mevcut ekonomik sistem içinde bir karşılığı yoksa kişi bu sistemde aktif olarak rol alamamaktadır. Küresel ölçekte, bireyleri realist ve rekabetçi bakış açısıyla mücadeleye zorlayan, yeni dinamikleri ve kuralları olan bu sistem okulda alınan eğitimin meslek dallarında beceri şeklinde somut olarak gösterilmesini tüm bireylerden ciddi bir şekilde talep etmektedir.

Bugün dünyaca ünlü bir hukuk bürosunda işe başlayan yapay zekaya sahip Avukat Ross’un haberini okumak, düşüneni yüzyılımıza dair derin düşüncelere gark ediyor. Okuyabilen, anlayabilen, araştırabilen ve sorulan sorulara karşı kısa sürede hipotez üretebilen bir sanal avukattan bahsediyoruz. Dahası da var. Ross, kalıcı anlamda deneyim de biriktirebiliyor. Önceki davalarında karşılaştığı soruları ve ürettiği hipotezleri kaydederek sonraki davalarında ilgili mevzuat, kanun metinleri ve yardımcı kaynaklarla bağlantı kurarak neredeyse eksiksiz savunmalar hazırlayabiliyor. İnsani değerler ve vicdani kanaat hususları etik düzlemde hala tartışılıyor olsa da teknik-pratik anlamda gerçek avukatlarla sanal avukatların bu denli iş birliği yaptığı bir hukuk sistemini tasavvur edebiliyor musunuz?


Etiketler »