Kriter > Dosya |

Geleceğe Hazırlık "Türk Eğitim Sistemi"


Türkiye, eğitimde “süreklilik içinde gelişim”le, aidiyet duygusundan kopmadan, milli değerlerini yeni bağlamlarda tekrardan üreterek mutlu ve başarılı yarınlara ulaşabilir.

Geleceğe Hazırlık quot Türk Eğitim Sistemi quot
Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri

Küresel güç dengelerinde büyük değişiklikler yaşanmaktadır. Dünya tek hakim bir devletin olduğu düzenden çok kutuplu küresel düzene sancılar içinde geçmektedir. Her değişim içinde acıyı barındırır. Türkiye coğrafyasından, tarihsel birikiminden ve sahip olduğu siyasal istikrardan istifade ile bu değişimde daha yukarılarda yer almak istemektedir. Türkiye’nin hedefine ulaşmasını orta ve uzun vadede belirleyecek husus nitelikli eğitim almış, kapasite, yetkinlik ve beceri düzeyleri yüksek insan kaynağıdır.

Dünyanın geldiği noktada ekonomik ve askeri güç teknoloji üretimine dayalı süreçlerin sonunda oluşmaktadır. Mesela Türkiye kendi ürettiği İHA ve SİHA’larla terörle mücadelenin seyrini değiştirmiştir. Tekstil, makine, silah sanayii gibi diğer alanlarda üretimine teknoloji, tasarım, yaratıcılık, kalite gelişimi ve markalaşma katabildiği ölçüde kar marjlarını artırıp ekonomisini güçlendirebilmiştir. Bu noktada Türkiye’nin genç nüfusu, coğrafyası ve tarihsel birikimi ise verili şartlar olup tek başlarına sonucu belirleyememektedir. Bu yönüyle eğitim ülkeyi yarınlara hazırlama çabasıdır. Türk eğitim sisteminde toplumsal aidiyeti yani milli kimliği koruyarak değişim ve reformların devam ettirilebilmesi bundan dolayı önemlidir.


Etiketler »