Kriter > Dosya |

Gelenekli Yenilikçilik: Taklitten ve Tahriften Uzak Bir Yenilenme Stratejisi


Son iki yüzyıldır aydınlarımız, cemaatlerimiz ve yöneticilerimiz sahte bir ikilem ile karşı karşıyadır: gelenekçilik mi, yenilikçilik mi? Önlerine bu iki seçenek konulunca neredeyse tamamı yenilikçiliği tercih etmişlerdir. Çünkü gelenekçilik artık sürdürülemez ve savunulamaz bir tutum olarak görülmüştür.

Gelenekli Yenilikçilik Taklitten ve Tahriften Uzak Bir Yenilenme Stratejisi

Son iki yüzyıldır aydınlarımız, cemaatlerimiz ve yöneticilerimiz sahte bir ikilem ile karşı karşıyadır: gelenekçilik mi, yenilikçilik mi? Önlerine bu iki seçenek konulunca neredeyse tamamı yenilikçiliği tercih etmişlerdir. Çünkü gelenekçilik artık sürdürülemez ve savunulamaz bir tutum olarak görülmüştür.

Peki yenilikçilik nedir? Nasıl yenilikçilik yapılır? Bu konuda farklı yaklaşımlara sahip birçok fikri akım ortaya çıkmıştır. Bunlardan en yaygın olanına göre yenilikçilik gelenek karşıtlığı olarak tanımlanmıştır. Yenilik yapmak için geleneği reddetmek kaçınılmaz bir zorunluluk olarak takdim edilmiştir.

Halbuki bizce tek başına sadece geleneği veya sadece yeniliği tercih edip diğerini tam olarak dışlamak ne İslami olarak doğru ve ne de sosyolojik olarak mümkündür. İslami olarak konuya yaklaştığımızda Hz. Peygamber’in (s.a.s.) Cahiliyye dönemi uygulamaları karşısındaki tavrında toptan bir ret yerine ayıklayıcı bir tavır sergilediğini görürüz. Cahiliyye geleneği karşısında bile böyle bir tavır sergilendi ise Osmanlı ve Türk geleneği karşısında İslam adına neden toptan ret tavrı sergilensin?


Etiketler »