Kriter > Dosya |

Kadın Meselesi “Kadın” Meselesi midir?


Cinsler arası ilişkilerde kadınların erkeklerden dezavantajlı durumda olduğunu söylersek iddialı bir cümle kurmuş olur muyuz? Şöyle düşünelim; erkek bedeni fizyolojik olarak kadın bedeninden daha güçlü ve insan varlığının devamı kadınların bedenlerine doğrudan bir yük yüklüyor.

Kadın Meselesi Kadın Meselesi midir

Cinsler arası ilişkilerde kadınların erkeklerden dezavantajlı durumda olduğunu söylersek iddialı bir cümle kurmuş olur muyuz? Şöyle düşünelim; erkek bedeni fizyolojik olarak kadın bedeninden daha güçlü ve insan varlığının devamı kadınların bedenlerine doğrudan bir yük yüklüyor. Kur’an’da çok çarpıcı bir ifade ile belirtildiği gibi kadınlar “zayıflık üzerine zayıflıkla çocuklarını taşıyor” (Lokman 31:14) ve yine büyük zorluklarla onları dünyaya getiriyorlar. Buna bir de kadınların çocuklarına dönük güçlü içgüdülerini ve bu içgüdüler nedeniyle bazı durumlarda bilinçli olarak toplumsal imkanlardan el çekmelerini ekleyelim. Çocuğunu büyütmek için kariyerini tamamen bırakan yahut kötü evliliklere, kötü hayat şartlarına çocukları için göğüs geren kadınları düşünelim. Tüm bu özellikler cinsler arası ilişkide erkekleri avantajlı konuma getiriyor. Erkekler bir ahlak, inanç yahut yasa zorlayıcılığı hissetmedikleri takdirde bu avantajlarını kadınlar aleyhine kullanabiliyorlar. Bu, kadınların cinsler arası ilişkilerde erkekler kadar avantajlı olmadıkları ve doğuştan gelen onurlu yaşam haklarına erişebilmelerinin ancak tüm toplumun birlikte organize olmasıyla mümkün olabileceği anlamına geliyor.


Etiketler »