Kriter > Dosya |

Öğretmen Yetiştirme Üzerine Bir Model Önerisi


Ülkemizin eğitimdeki öncelikli vizyonu öğretmenlerini “toplumsallık/ millilik”, “özgürlük” ve “bilimsellik” ilkeleri üzerinden, çağın ihtiyaçlarına göre değişen nitelikler ile güçlendirmesi olmalıdır.

Öğretmen Yetiştirme Üzerine Bir Model Önerisi

Araştırmalar insanın karakterini doğduğu dönemin içinde yaşadığı aileden daha fazla etkilediğini gösteriyor. Yani “insan, içinde yaşadığı çağa, babasına benzediğinden daha çok benziyor.” Fakat içinde yaşadığımız çağa benzemeye zorlandığımız gibi başka bir zorlamaya da maruz kalırız: alışkanlıklarımız. “Bütün hayatımız, bir yığın alışkanlıktan başka bir şey değildir” der William James. Hayat tarzımız, düşüncelerimiz, sorun çözme yöntemlerimiz alışkanlıklarımızın birer yansımasıdır. Alışkanlıklarımızın sağladığı konforlu alan içinde kendimizi güvende hissederiz fakat bir süre sonra güvenli sandığımız bu alan içinde alışkanlıklarımız bizi yavaşça çürütür.

İçinde bulunduğumuz çağa benzeme yönelimimiz ile alışkanlıklarımızın bize sunduğu konforlu yaşam arasında gidip gelmek içimizde bir çatışma oluşturur. İnsanın içinden bir türlü çıkamadığı bu çatışma alanı örgütler için de geçerlidir. Örgütsel davranışlar da genellikle alışılmış örgütsel alışkanlıkları sürdürmekle yeni durumlara uyum sağlamak arasındaki mücadele alanında önem kazanır.

Sorun olarak algıladığımız şeyler aslında yeni durumların oluşturduğu etkinin eski dengeleri bozmasıdır. Algıladığımız bu dengesizliği eski bilinç düzeyimizle çözmeye kalkışırız. Oysa bunun böyle olamayacağını Einstein yıllar önce vurgulamıştır: “Hiçbir sorun o sorunu yaratan bilinç düzeyinde çözülemez.”


Etiketler »