Kriter > Dosya |

Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi


Türkiye’nin kalkınması ve Suriye’nin yeniden inşasında gençlerin önemli aktörler olacağı gerçeğinden hareketle göçmen eğitimi konusunda kalıcı, etkili ve verimli politikalara ihtiyaç söz konusudur.

Türkiye deki Suriyeli Çocukların Eğitimi
Suriyeli çocukların Mersin’in Akdeniz ilçesindeki M. Fatih Deveci İlkokulu’nda karne alma heyecanı

Suriye’deki iç savaş, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmüş en büyük insani trajediye neden oldu. Mart 2011’den bugüne can güvenliği nedeniyle 5 milyondan fazla insan Suriye’yi terk etmek zorunda kaldı. Bundan en çok etkilenen ülke de Türkiye oldu. Suriye’de yaşanan insani trajediye kayıtsız kalmayarak diğer ülkelere örnek teşkil edecek bir tutum sergiledi. Açık kapı politikası ile yaklaşık 3 buçuk milyonu aşkın Suriyeliye sınırlarını açarak en fazla mülteci barındıran ve sorumluluk üstlenen ülke oldu. Suriyeli mültecilerin can güvenliklerini, gıda, barınma, giyinme gibi temel ihtiyaçlarını temin etti.

Suriye’deki savaşın uzamasıyla mültecilerin kısa süre içerisinde ülkelerine geri dönemeyecekleri anlaşıldı. Mültecilerin acil ihtiyaçları giderildikten sonra toplumsal uyum politikaları arayışları başladı. Bu politikaların odağını ise eğitim politikaları oluşturmakta. Zira eğitim sayesinde genç göçmenler, göç ettikleri toplumun sosyal, iktisadi ve kültürel yapısına daha sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilmekteler. Eğitim, bireysel refah kadar toplumsal refaha da katkı sağlar. Bu nedenle mültecilerin eğitim meselesi bireysel gelişim ve Türkiye’nin refahı bakımından da önemlidir.


Etiketler »