Kriter > Dosya |

Yükseköğretimde Değişim Zorunluluğu


Öğretim elemanının eğitim ve bilimsel araştırma performansı değerlendirilerek kadro ve ücret sistemi değiştirilebilir. Sabit kadro yerine esnek kadro sistemine geçilerek rekabet ortamı sağlanabilir.

Yükseköğretimde Değişim Zorunluluğu

Dünya hızlı bir dönüşüm geçirmektedir. Yükseköğretim de bunu takip etmektedir. Bu alanda çeşitlilik, özerklik, hesap verebilirlik, uluslararasılaşma, rekabet ve kalite güvencesi kavramları öne çıkmaktadır. Ayrıca bu kavramların ifade ettiği hedefler stratejik planlama, iç ve dış kalite süreçleri, kurumsal değerlendirme, akreditasyon, hayat boyu öğrenme, misyon farklılaşması ve şeffaflık gibi uygulamalarla desteklenmektedir. Türk üniversitelerinde de bu çerçevede birçok çalışma yapılmaktadır. Özellikle tercih dönemleri ve tanıtımlarda üniversitelerimiz dünyada yaşanan eğitim öğretim ve araştırma konularında en son gelişmeleri paylaşmakta ve farkındalık göstermektedir. Ancak bu çalışmaların büyük çoğunluğu bir sistem dahilinde yapılmadığından uygulamaya geçememekte, beklenen ve istenen gelişme görülememektedir. Bugün yükseköğretimde dönüşümü mecbur kılan nedenlerin ikisi oldukça önemlidir.

Ekonomik Dönüşümün Baskısı

Meslekler hızlı bir şekilde değişmektedir. Yakın gelecekte yeni meslekler ortaya çıkacak ve kişilerin meslek değişimi artacak ve aynı işte çalışma süreleri kısalacaktır. On yıl içinde şu andaki işlerin yarısı olmayacaktır. Mesleklerin yüzde 75’i STEM (Science, Technology, Engineering ve Mathematics) alanlarına yönelecek, fen ile sosyal bilimler arasındaki mesafe daralacaktır. İş dünyası, mesleki bilginin yanında yüksek kişisel yetkinlikler de talep etmektedir. Büyük veri, sensörler, entegre yazılım, nesnelerin interneti, akıllı robotlar, artırılmış gerçeklik, siber ağ, yapay zeka kavramları çok farklı alanlarda beraber kullanılabilmekte, bu durumda bu sistemler veya yapılar için akıllı eşya, akıllı bina, akıllı işletme, akıllı üniversite, akıllı şehir, akıllı devlet kavramları kullanılmaktadır. Bu değişimin bir parçası veya aktörü olan birey, şirket, üniversite ve devletler rekabette öne çıkmaktadır.


Etiketler »