Kriter > Ekonomi |

Ekonominin Güvenliği, Güvenliğin Ekonomisi


20.yüzyılın bitimine yakın etkisini ve ağırlığını fazlasıyla hissettiren “Bilgi Çağı”na kadar ülkeleri bölgesel ve küresel ölçekte lider kılan stratejik güçler üçgeni ekonomik, askeri ve siyasi güce dayalı bir yapı üzerinden yürümekteydi. Bilgi Çağı ile birlikte bu yapı bir dörtgene dönüştü ve 21. yüzyılda ekonomik-askeri-siyasi bilgi gücüne dayalı yeni bir küresel ekonomi politik rekabet süreci hız kazandı.

Ekonominin Güvenliği Güvenliğin Ekonomisi

20.yüzyılın bitimine yakın etkisini ve ağırlığını fazlasıyla hissettiren “Bilgi Çağı”na kadar ülkeleri bölgesel ve küresel ölçekte lider kılan stratejik güçler üçgeni ekonomik, askeri ve siyasi güce dayalı bir yapı üzerinden yürümekteydi. Bilgi Çağı ile birlikte bu yapı bir dörtgene dönüştü ve 21. yüzyılda ekonomik-askeri-siyasi bilgi gücüne dayalı yeni bir küresel ekonomi politik rekabet süreci hız kazandı. Türkiye son on beş yıldır yerli-milli bilim ve teknoloji becerisine dayalı bir dönüşüm için savunma, enerji, imalat sanayii ulaştırma, lojistik gibi stratejik sektörlerde yerli-milli yazılım ve donanım imkanlarına dayalı ve “yeni Türkiye”yi inşaya odaklı, kararlı bir süreç yönetiyor. Bu süreç ekonomi alanında ”üretim, yatırım ve istihdam” dostu bir büyüme modeli içerisinde temel hedef olarak Türkiye ekonomisinin küresel GSYH ve küresel ticaretteki payını 2023’te yüzde 1,5’e, 2030’da ise yüzde 1,7-2’ye çıkarmayı önceliklendiriyor. Böyle bir hedefi gerçekleştirmek yerli imkan, kaynak ve beceriye dayalı verimli bir ekonomik sistemi tüm yapı taşlarıyla sağlayarak “sürdürülebilir büyüme ve kalkınma” konseptinde bir “ekonomik gücü” perçinlemeyi gerektirmekte.

Aklıselim her Türk vatandaşı ABD’nin gözümüzün içine baka baka sınırımızda bir terör ordusunu, bir sonraki adımda bir terör devletini kurma girişimini hayret ve kızgınlıkla sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin bekası, ekonomik, siyasi ve askeri bağımsızlığı adına milli ve yerli bir kurumsal sistemi her yönüyle yapılandırarak Misak-ı Milli’ye sahip çıktığımız tarihi bir dönüşümü yürütmekteyiz. Milli irade ve egemenliği ödünsüz perçinleyecek bu süreç ekonominin güvenliği ve güvenliğin ekonomisinden geçiyor.


Etiketler »