Ugetam
Kriter > Ekonomi |

Mega Projelerle Türkiye’nin 2023 Vizyonu


29 Ekim 2018 tarihinde açılacak 3. Havalimanı yaklaşık 35,6 milyar dolarlık yatırım değeriyle AK Parti iktidarının en büyük projelerinden biri konumundadır.

Mega Projelerle Türkiye nin 2023 Vizyonu

24 Haziran seçimlerinde mega projelerin devamı yönünde kararın çıkması Türkiye ekonomisi açısından oldukça önemliydi. 2002 yılı öncesinde ekonomik istikrarsızlığın arttığı ve yatırımların durma noktasına geldiği bir ortamdan AK Parti iktidarıyla yakalanan büyüme ivmesiyle mega projelerin altın çağına geçildi. Böylece Türkiye dünyanın en büyük on ekonomisi arasına girme hedefini 2023 vizyonu doğrultusunda mega projelerle adım adım hayata geçirmeye başladı.

Türkiye 2023 vizyonu için ulaşımdan enerjiye, yerli otomobilden savunma sanayiine kadar farklı alanlarda büyük atılımlar gerçekleştiriyor. “3. Havalimanı” ve “Büyük İstanbul Tüneli” ile ulaşım altyapısı modernleştirilmekte, Akkuyu, Sinop ve Çanakkale’de kurulacak nükleer santraller ile de enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir. Ayrıca “TANAP” ve “Türk Akımı”yla enerji alanında büyük projelere imza atan ve enerji üssü olma yolunda hızla ilerleyen Türkiye “yerli elektrikli otomobil” projesiyle de ilk on ekonomiden biri olma yolunda ilerlemektedir.


Etiketler »