Kriter > Ekonomi |

Yeni Ekonomik Yaklaşımın Kodları


Önümüzdeki bir buçuk yılda ekonominin önceliği enflasyonu ve cari açığı düşürmektir.

Yeni Ekonomik Yaklaşımın Kodları
Yeni Ekonomi Yaklaşımı-Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 10 Ağustos’ta gerçekleştirdiği geniş katılımlı bir toplantı ile Türkiye’nin yeni ekonomik yaklaşımını açıkladı. Küresel ekonomik sistem, serbest ticaret ve sermaye hareketlerinin öncülüğündeki kontrolsüz küreselleşmeden yeni korumacılığın yükseldiği, ticaret ve kur savaşlarının fitilinin ateşlendiği kontrollü bir küreselleşme evresine doğru bir geçiş yaşıyor. Bununla birlikte Türkiye ekonomik kurum ve politikalarını yeni yönetim sisteminin hedefleri ile uyumlu hale getirmeye çalışıyor. Hem içeride hem de dışarıda bu denli ciddi değişimlerin yaşandığı bir dönemde Türkiye’nin yeni bir ekonomik yaklaşıma ihtiyaç duyduğu ekonominin bütün kesimleri tarafından kabul edilen bir gerçekti.

Burada bütün maddeleriyle derin bir analiz yapmak mümkün olmasa da bu yazıda yeni ekonomik yaklaşımın prensiplerini ve sacayaklarını incelemeye çalışalım. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın prensiplerle ilgili ilk vurgusu piyasalarla iletişim ve güvenin sağlanmasına yönelikti. Son yıllarda piyasalarla iletişim kurma konusunda belli sıkıntılar yaşanıyordu. Kanun değişiklikleri ve yeni politikalar ilgili kurumlar tarafından piyasalara olması gerektiği gibi net olarak aktarılamıyordu.


Etiketler »