Ugetam
Kriter > Ekonomi |

Yeni Sistemde Ekonomi


Türkiye’nin önümüzdeki dönemde yüksek teknoloji sanayi ürünlerini yüksek yerlilik oranı ile üretebilmesinin yolu özel sektörü destekleyecek uzun vadeli, bütüncül ve akıllı politikalardan geçiyor.

Yeni Sistemde Ekonomi

Türkiye 24 Haziran’da sandık başına giderek yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı seçti. Yeni dönemde parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yapan Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri kuşkusuz ekonomi. Yeni sistemde bakanlıkların yapısında dönüşüm yaşanması öngörülmekte ve bunlar arasındaki koordinasyonun artırılması planlanmaktadır. Bu iki madde yürütmenin daha etkin işlemesi açısından anahtar öneme sahiptir. Japonya, Güney Kore ve Singapur gibi geriden gelerek ekonomik gelişmeyi yakalamış Doğu Asya örneklerinde ekonomiyle ilgili kritik politika alanlarında koordinasyonu sağlayan “süper bakanlıklar” dikkat çekmektedir.


Etiketler »