Kriter > Dosya > Dosya / AK Parti |

Bir Olduk 21 Olduk: AK Parti’nin Gençlik Siyaseti


AK Parti, gençliğe görev ve sorumluluk eksenli tarihi bir misyon yüklemiştir. Bu siyasette sokaktan masaya taşınan gençler kendi siyasetini üretir, söylemini geliştirir, eyleme geçer, neticeleriyle yüzleşir ve hesap verir. AK Parti gençliği, kısa rüyaların değil gerek ulusal gerekse uluslararası çapta 2023, 2053, 2071 vizyonlarının omuzlarına yüklediği vazife ve sorumluluklarının farkında olan uzun bir yolun bilinçli yolcularıdır.

Bir Olduk 21 Olduk AK Parti nin Gençlik Siyaseti

Bir fert olarak insanoğlu akıp giden zaman selinde bir damla tanesi mahiyetindedir. Zamanın ahenkli akışında ve tabiattaki tekrarlanışta seçtiğimiz sembolik noktalar, geçmişe ve geleceğe daha bütüncül, daha taze bir zaviyeden bakmamızı mümkün kılar. Yıl dönümlerinin önemi de bu sembolik tarihte geçmişe ait muhasebeyi, geleceğe yönelik ise yenilenme ve tazelenme umutlarını hatıra getirmesindedir.

2001’de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti, 14 Ağustos 2022 itibarıyla 21. yaşını kutluyor. 21 yıl önce tohumları atılan ve Türkiye’nin bugünkü müreffeh günlerine ulaşmasını sağlayan AK Parti, ilk günkü heyecanıyla da yolculuğunu sürdürüyor. Verilen mücadele 2002’de milletin teveccühünü kazanmış, insanların kimlikleri ve inançları nedeniyle ötekileştirdiği makus talihe “dur” demek için kolları sıvamıştır. Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk gençlik yıllarından itibaren azimle yürüdüğü siyaset yolunda inancı ve tecrübelerinden damıtarak inşa ettiği bu taze siyaset, hüviyetini demokratik serüveni boyunca karşılaştığı zorluklardan çıkardığı derslerle geliştirmiştir. AK Parti ilk günden itibaren ortaya koyduğu kaliteli ve basiretli siyasetiyle akıbetini, tesadüflerin elinde bir oyuncak olmaya mahkum etmemiştir. Nihayetinde, ilk yıllarından itibaren tamamıyla demokratik yollarla ve hatta defalarca demokrasiye vurulmak istenen ağır darbelere rağmen siyaset sahnesinde olağanüstü başarı sağlamış bir iktidar partisidir. Böylesine bir siyasi hareketin başarısızlığı tanımamış olması elbette birçok gerekçeyle açıklanabilir. Bu gerekçelerin belki de en önemlilerinden biri, AK Parti siyasetinin öznesi olan gençlerdir.

AK Parti kurulduğunda yeni doğan bir bebek, bugün ise 21 yaşında… Bir kuşağı içine alacak şekilde ülkeyi yöneten bir iktidar partisinin; bugün hala en güncel politikaları üreten, çağın dilini en iyi yakalayan, nüfusunun yüzde 45.38’i genç olan bir ülkede en çok teveccüh gören parti olması şüphesiz bir tesadüfün eseri değil. AK Parti gençlik siyaseti kabaca “eskinin terki, yeninin kayıtsız şartsız kabulü”ne dayandırılmış olan çarpık modernlik algısını, “kökü mazide, gözü atide” parolasıyla yıkmıştır.

İktidara geldiğinde çok parçalı, devamlı sorun üreten, istikrarsız bir siyaseti; ayakları yere basan, kucaklayıcı, birleştirici ve yenilikçi bir siyasetle tebdil etmek Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik başarısıdır. Liderlik serüveninde davanın evvela gençlerin omuzlarında yükseleceğine olan inancını defaatle yinelemiştir. Liderinin davasına omuz veren gençler şanslıdır ki; liderleri onları hep yanında, yol arkadaşı olarak görmüştür. Bu kutlu davada azimli çalışmalarla AK Parti Gençlik Kolları bugün, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük gençlik hareketi olmuştur. Nitekim AK Gençlik, her sene on binlerce mezun vermesine rağmen yolcuğuna 1,5 milyon üyeyle devam etmektedir.

Geçmiş dönemlerde; siyasetin gençleri tüketen, onları ideolojik söylemleri bağlamında yalnızca sokağa, çatışma ve eylemlere sıkıştıran yapısı romantize edilmiş, üst kuşaklarının kolay feda edilebilir fedailerine övgüler dizilmiştir. Ancak AK Parti, gençliğin kıymetini düştüğü yerden kaldırarak, ona görev ve sorumluluk eksenli tarihi bir misyon yüklemiştir. Bu siyasette sokaktan masaya taşınan gençler kendi siyasetini üretir, söylemini geliştirir, eyleme geçer, neticeleriyle yüzleşir ve hesap verir. Bu özgürlük/sorumluluk dengesi gençlere olan inancı gerçekçi ve etkin bir zemine oturtmuştur. Tanpınar’ın ifadesiyle; “Rahat, ferdi saadet, kaygısız baş, bunlar on dokuzuncu asrın kısa rüyalarıdır.” AK Parti gençliği kısa rüyaların değil gerek ulusal gerekse uluslararası çapta 2023, 2053, 2071 vizyonlarının omuzlarına yüklediği vazife ve sorumluluklarının farkında olan uzun bir yolun bilinçli yolcularıdır.

Erdoğan gençler ve sporcularla iftar yemeğinde

Türkiye’de gerek sağ gerek sol olmak üzere birçok gençlik hareketi görüldü. Bu gençlik hareketlerinin Türkiye’de dönüm noktaları olan hadiseler içerisinde yer aldığına zaman içerisinde şahit olundu. Ama hem gençlik hareketlerinin liderleri hem de bu hareketlere mensup olan gençler siyasi tarihimiz boyunca heba olup gitti. İlk defa AK Parti siyasette gençlere büyük bir cesaret ile yer verdi. Gençlerle yol yürümeyi tercih etti. Ve gençlerin önündeki prangaları teker teker kırdı. Elbette bu AK Parti içerisinde de kolay olmadı. Tabulaşma her kurumun doğal süreci. Bu tabulara aykırı olarak gençlere inanan ve yanı başında yer veren kişi büyük bir kararlılık ortaya koyan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Nitekim son 1,5 sene içerisinde gençlerle 24 kere bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin siyasi tarihi boyunca cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişiler içerisinde açık ara gençlerle en fazla buluşan lider olmuştur.

Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvik ve destekleriyle; önce seçilme yaşı 30’dan 25’e, ardından 25’ten 18’e düşürülmüştür. Böylelikle gençler için siyaset erişilebilir ve mümkün kılınmıştır. Bu durum başlı başına bir devrimdir. KYK burs imkanları geliştirilerek yurt sayıları arttırılmış, kredi ve burs miktarları yükseltilmiş, üniversite harçları kaldırılmıştır. Eğitimde, ekonomide, teknolojide, kültür ve spor gibi alanlarla atılan adımlar, gerçekleştirilen teşvik ve desteklerle gençler büyük bir özgüven kazanmıştır. Yine 21 yıllık süre zarfında AK Parti, kendi siyasi hareketinde, kadrolarında gençliğe çok ciddi noktalarda yer vermiştir. Parti içerisinde tüm karar organlarında gençlerin yer alması ve bunu şeklen değil gayet işlevsel bir şekilde kabullendirmesi, gençlerin siyasete katılım bilinci açısından dünyada nadir görülen bir durumdur. Gençlik Kollarının yetiştirdiği birçok isim bugün genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği, belediye başkanlığı, bakanlıklar dahil birçok farklı kadroda görev almıştır. AK Parti, sahip olduğu 915 genç meclis üyesine kadrolarında yer vererek, belediyelerde hiçbir partinin erişemediği bir sayıya ulaşmıştır.

Ancak bütün bu inşa edici tutum karşısında, Türkiye bugün, gücünü hıncından alan, motivasyonu ötekileştirdiği milletine karşı duyduğu kini olan, nefretine odaklanmış bir “muhalefet siyaseti” ile karşı karşıya. Bu sığ ve son derece tehlikeli olan siyasetin gençlere yönelik yaklaşımı ise ithal ettiği söylemler üzerinden bize ait bir parça olan gençleri bize silah olarak doğrultma çabasından öte gidemiyor. Kendi gündemi üzerinden, kendini merkeze alarak bir politika ve gündem oluşturamayan muhalif siyasi partiler, yine iktidar karşıtlığı üzerinden gençleri rant kapısı olarak görüyor. “Gençler cahildir, anne babasına, dinine, değerlerine ve hatta cinsiyetine yabancıdır, isyankardır” denerek başkalaştırılmak, kışkırtılmak isteniyor.

Erdoğan buluşma etkinliğinde

Çeşitli gayrı milli oyunlara maşa olarak kullanılmak istenen gençler, Gezi olaylarında “Y kuşağı geliyor” söylemi ile antidemokratik emeller doğrultusunda harekete geçirilmek istenmiş, bu çabalar yaşam tecrübesi az ancak zihni kamil gençler nezdinde bir karşılık bulmamıştır. Gerek gençlere yönelik icraatları, önlerine çıkartılmış tüm engelleri kaldırması, gerekse onlara kadrolarında yer vermesi itibariyle sarsılmaz ilişkiler tesis eden bir lidere karşı bu çabalar beyhude kalmıştır. 2014 ve 2015’te seçimlerinde sandıkta, 15 Temmuz’da meydanlarda ve yine 2017 ve 2018’de sandıkta derslerini alınca bu sefer benzer hamleleri Z kuşağı tanımı üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Ancak saydığımız tüm hakikatler karşısında bir kuşağı anlamanın harf ile tanımlanması, Batı’dan sipariş alınmış değersizlikler silsilesine hapsedilmesi mümkün değildir. Tüm bu çabalarına, sığ tanımlamalarına rağmen her defasında AK Parti, ezici bir çoğunlukla yeniden yönetime geçmiştir. Nitekim 2002’de 10 milyonla başladığı siyasi yolculuğuna 2007’de 16 milyonla, 2011’de 21 milyonla, 2018’de 27 milyonla devam etmiştir. Biraz matematik bilgisi olan ilk defa oy kullanan genç seçmenden oy almadan bu rakamlara ulaşılamayacağını idrak edebilir. İlk defa oy kullanacak genç seçmen AK Parti’yi 20 yıldır her seçimde nasıl birinci parti olarak çıkarttıysa 2023 seçimlerinde de en çok oyu genç seçmenden AK Parti alacaktır. AK Parti Türkiye’nin son 21 yılının nasıl mimarı olduysa geleceğinin de mimarı olacaktır.

Gençler olarak muhalefet partilerine çağrımız; kendilerini milli değerlerimiz doğrultusunda muhasebe etmeleridir. AK Parti gençlik siyaseti ise gençlerle, onları tanımlama ve tarif etme çabalarının ötesinde gerçek bir gönül bağı kuran bir okul olarak mücadelesini tarihe altın harflerle kazımaktadır.


Etiketler »  

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz. Daha fazlası