Kriter > Kitaplık |

AK Parti’yi Anlamak ama Nasıl?


Erdoğan liderliğindeki AK Parti dönemi Türkiye tarihinde eşsiz bir tecrübeye karşılık geliyor.

AK Parti yi Anlamak ama Nasıl

Erdoğan liderliğindeki AK Parti dönemi Türkiye tarihinde eşsiz bir tecrübeye karşılık geliyor. İçeride yaşanan seçim ve referandumlar, Cumhuriyet mitingleri, askeri ve sivil bürokrasinin siyasetten uzaklaştırılması, terörle mücadele, birçok demokratikleşme adımının atılması gibi konular; dışarıda ise AB-ABD ve Rusya ile inişli çıkışlı süreçler, Arap Baharı ve özellikle Suriye’nin geldiği nokta, öte yandan Afrika başka olmak üzere farklı bölgelerde yapılan yeni hamleler öne çıkan gelişmeler oldu. Bununla birlikte geniş kesimlerin ekonomik anlamda rahatlama yaşaması ve orta sınıfa dahil olması, IMF ile ilişkiler, ekonomik büyüme, paradan üç sıfırın atılması ve 2009’da gerçekleşen küresel krize karşı adımlar AK Parti döneminde ekonomi alanında öne çıkan gelişmelerdi. Topluma ilişkin eğitim alanında özellikle okullaşma ve derslik sayısının artışı, birçok yeni üniversitenin kurulması; kültürel hegemonya tartışmaları, medyadaki sol-Kemalist yapının çözülmesi; sağlık alanında büyük yatırımlar ve Türkiye’nin sağlık turizminde ön plana çıkan bir ülkeye dönüşmesi bu dönemin göze çarpan ilerlemeleriydi.


Etiketler »