Ugetam
Kriter > Kitaplık |

Kültürel Hegemonyanız Da Yıkılacak


Vesayet odaklarıyla mücadele nasıl adım adım sürdürüldüyse, darbelere karşı nasıl direnildiyse, ekonomik saldırılara nasıl karşı koyulduysa kültürel alandaki mevcut durum da değişmek zorunda.

Kültürel Hegemonyanız Da Yıkılacak

24 Haziran’la birlikte Türkiye yeni yönetim sistemine geçti. Artık ülkede yapısal bir dönüşümden bahsedilebilir. Cumhuriyet’in elitleri 1950’de Adnan Menderes liderliğinde Demokrat Parti’nin halkın teveccühünü kazanarak iktidara gelmesini -kimisi bunu İnönü dönemiyle başlatır- bir nevi sonun başlangıcı olarak kabul etti. Oysa aradan geçen 70 yıla yakın sürede kimi alanlarda kat edilen mesafeye rağmen tam anlamıyla bir dönüşüm söz konusu değildi. Yaşanan darbeler ve ardından darbelerin gayrimeşru çocuğu kurumların vesayeti, devlet eliyle beslenen sözüm ona burjuvazinin direnişi uzun sürdü. Bu vaziyetin en kötü hali aldığı, kurumların çöktüğü, ekonominin dibe vurduğu bir dönemde AK Parti iktidara geldi. Bütün engellemelere rağmen iktidar yürüyüşünü sürdürdü. Ve ülkeye her alanda sınıf atlattı.


Etiketler »