Kriter > Medya Kritik |

Dünya Yayıncılık Fuarı İzlenimleri


Türkiye’deki medya tecrübesi gazetecilerin teknolojik gelişmelere inatçı bir biçimde direndiğini gösteriyor. Kimi zaman bu durum matbaanın gelmesine direnen el yazmacılarının direnişinden bile anlamsız çünkü kimsenin işini kaybetmesi tehlikesini içermiyor.

Dünya Yayıncılık Fuarı İzlenimleri

İnternet medyasının yaygınlaşmasından sonra konvansiyonel medyada yer alan gazetelerin yazı işleri ikiye ayrıldı. Tecrübeli ve yaşlı editörler basılı gazete için çalışmaya devam ettiler. İnternet gazeteciliğini süfli bir çaba, belki de geçici bir heves olarak görüyorlardı. Zaten para da kazandırmıyordu. Yıllar boyu çalışıp didinerek ulaştıkları maaş düzeylerini internet sitesi editörlüğü yaparak korumaları mümkün görünmüyordu. Çünkü özellikle başlangıç aşamasında internet medyası hiçbir şekilde karlı değildi.

Onların yerine internet sitelerine haber girmek için gazetecilik tecrübesi çok az olan ya da hiç olmayan gençler işe alındı. Teknoloji okuryazarlığı konusunda kendilerinden önceki kuşaklardan daha ileri durumda olmaları ve zamanın ruhundan –her ne demekse– daha iyi anlamaları bu tercihte etkili oldu. Üstelik hayata yeni atıldıkları için çok düşük ücretlerle çalışmaya hazır ve razıydılar.


Etiketler »