Kriter > Siyaset |

YPG/PKK’nın “Solcu” ve Batılı Teröristleri


YPG/PKK’nın bünyesinde bulunan sol terör örgütleri ile adeta melez bir yapıya büründüğünü söylemek mümkündür. Böylesi bir yapı, YPG/PKK’nın iddia ettiği ve “Kürtler’in temsilcisi” olma noktasında ürettiği söylemleri boşa çıkarmaktadır. YPG/PKK, sol-anarşist söylem üzerinden aşırı sol terör örgütlerini Suriye’ye kaydırabilmiştir.

YPG PKK nın Solcu ve Batılı Teröristleri

1980’ler itibarıyla silahlı terör saldırısı yapma kapasitesine ulaşan PKK, Türkiye başta olmak üzere; Irak, İran ve Avrupa’nın muhtelif yerlerinde örgütlenmeye başlamıştır. 2003’te ise PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın isteği üzerine Suriye’deki PKK unsurları PYD/YPG çatısı altında örgütlü hale getirilmiştir.

2011’den bu yana Arap Baharı ile başta Suriye ve çeşitli Ortadoğu ülkelerinde başlayan çatışmalar; sahip olduğu topraklar üzerinde egemenliğini koruyamayan devletleri ortaya çıkarmıştır. Bu noktada PKK, sıklet merkezini Suriye’ye yöneltmiş, burada kendine DEAŞ’la mücadele ettiği iddiasıyla bölgede teritoryal anlamda genişleme fırsatı bulmuştur. Bu durum, Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonları da dikkate alındığında, YPG/PKK’yı yeni eleman kazanma arayışına itmiştir. Nitekim şiddeti meşrulaştıran Fanonizm başta olmak üzere her türlü sol-Marksist literatürden beslenen YPG/PKK yapılanması, sol ideoloji temelinde hareket etmiş; Kürt milliyetçiliğini ise Suriye’nin muhtelif bölgelerinde bulunan yerel halkı mobilize etmek için araç olarak kullanmıştır. Bölge dışı yabancı terörist savaşçıları (YTS) Suriye’ye çekmeye çalışırken de sol, anarşist ve çevreci söylemleri devreye sokmuştur. Tıpkı 1970-1984 arasındaki PKK’nın kendi sempatizanlarını radikalleştirme sürecine benzer bir atmosfer ortaya çıkmıştır. Ve PKK özellikle Suriye’deki PYD/YPG uzantısına insan kapasitesi kazandırmak adına Türkiye kökenli ve “örgütlü” sol terör örgütlerinden devşirdiği YTS’leri kullanmıştır.

 

Suriye Kilit Nokta

YPG/PKK, Türkiye merkezli sol-terör örgütleri ile eşgüdümlü çalışarak sol-anarşist söylem üzerinden aşırı sol terör örgütlerini Suriye’ye kaydırabilmiştir. Sol terör örgütleri ile YPG/PKK’nın Suriye’de daha yoğun çalışıyor olmasının; PKK/KCK yapılanması ve Türkiye kökenli sol terör örgütleri adına iki anlamının mevcut olduğu görülmektedir.

Birinci anlam, PKK’nın 1984 öncesine, yani silahlı terör saldırısı yapma kabiliyeti edininceye kadar geçen “radikalleşme” sürecine geri döndüğüdür. Son yıllarda, Türkiye’nin gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonları sonucu YPG/PKK’nın önemli sözde üst düzey liderlerinin ve örgüt üyelerinin etkisiz hale getirilmesi, PKK/KCK yapılanmasının şiddet içeren terör saldırıları yapma kapasitesinin önündeki en önemli engeldir. Bu faktörler neticesinde PKK/KCK 1970-1984 döneminde olduğu gibi; Suriye merkezli PYD/ YPG üzerinden yürüttüğü terör eylemlerini sürdürebilmesi adına, yeniden sol terör örgütleri insan kapasitesine ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Bu yüzden Türkiye’den eleman devşirmek amacıyla, Kürt milliyetçiliği üzerinden kurguladığı gerek “Demokratik Kürt Birliği” oluşumları eksenli söylemleri, gerekse de Kürtlerin muhtelif hakları gibi gerekçelendirmeleri bir tarafa iterek aşırı sol terör örgütlerine hitap eder konuma gelmiştir. Nitekim, PKK/KCK’nın kendi dokümanlarında sıklıkla “esinlendik” dediği yapıların başında THKO ve THKP-C adlı aşırı sol terör yapılarının gelmesi, bahse konu argümanları destekler niteliktedir. Ayrıca PKK’nın sözde kuruluş programı/dokümanı 1977’de Ordu doğumlu Haki Karer adlı sol terör örgütü mensubu bir terörist tarafından hazırlanmış olması da PKK/KCK’nın sol menşeili bir terör örgütü olarak ortaya çıktığı ve Kürt milliyetçiliği motivasyonunun daha sonraları sadece bir “araç” olarak kullanıldığını kanıtlar niteliktedir. YPG/PKK’nın saflarında bulunan başta MLKP olmak üzere diğer sol terör örgütlerinin de sözde kuruluş tüzüklerine bakıldığında da benzer ifadeler ve THKO-THKP-C gibi çeşitli sol örgütlere yapılan vurgu dikkat çekmektedir.

 

YPG/PKK’nın YTS Devşirdiği ve Eşgüdümlü Terör Eylemi Yaptığı Türkiye Kökenli Aşırı Sol Terör Örgütleri

YPG/PKK’nın Suriye’deki terör yapılanması ve Türkiye kökenli MLKP, THKP-C/MLSPB ve HBDH gibi çeşitli sol terör örgütleri ile iş birliğinin ikinci bir anlamı da; yeni bir radikalleşme dalgasının ortaya çıkması ile alakalıdır. Türkiye’deki sol terör örgütleri, iç güvenlik operasyonlarından kaynaklı olarak terör eylemi yapma kapasitesini son yıllarda neredeyse tamamıyla yitirmiştir. Şiddet içeren terör eylemleri gerçekleştirmekten “yoksun” kalan bahse konu gruplar, YPG/PKK saflarına katılarak yeniden eylem yapma kabiliyetleri edinebilmiştir. Ayrıca yıllardır sempatizanlarına ideolojik doktrinizasyon ve akabinde silahlı çatışmaya yönelik eğitimler veren Türkiye kökenli sol terör örgütleri, YPG/PKK’nın hem terör saldırısı yapma hem de teritoryal alan hakimiyeti deneyiminden faydalanma fırsatı bulmuştur. Bu duruma en belirgin örnek MLKP terör örgütü mensubu Ozan Sözmen ve Fırat Şeran adlı teröristlerin Eylül 2019’da Adana’da gerçekleştirmiş olduğu saldırıdır. İki terörist YPG/PKK saflarında çatışma eğitimi aldıktan sonra Adana’da taktik operasyonel polis birliklerine bombalı saldırı gerçekleştirmiş ve 22 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Akabinde Eskişehir’de Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyon neticesinde iki terörist etkisiz hale getirilmişti. Akabinde HBDH adlı grubun intikam yemini etmesi ise sol terör örgütleri ve YPG/PKK arasındaki bağlantıya işaret etmektedir.

Sonuç itibarıyla, YPG/PKK’nın bünyesinde bulunan sol terör örgütleri ile adeta melez bir yapıya büründüğünü söylemek mümkündür. Böylesi bir yapı YPG/ PKK’nın gerçekleştirdiği terör eylemlerini uluslararası anlamda faaliyet gösteren sol grupları Türkiye’ye karşı harekete geçirmek ve yeni terörist kazanmak gibi çeşitli amaçlara işaret etmektedir. Diğer taraftan da YPG/ PKK’nın iddia ettiği ve “Kürtlerin Temsilcisi” olma noktasında ürettiği söylemleri de boşa çıkarmaktadır. Muhtemeldir ki, Türkiye’nin gerçekleştirdiği sınır ötesi terörle mücadele harekatları, YPG/PKK’yı teritoryal hakimiyeti korumaktan ziyade, örgütsel yapıyı konsolide etmeye itecektir. Böylece YPG/ PKK daha fazla Türkiye kökenli aşırı sol terör örgütlerine ve üyelerine ihtiyaç duyacaktır.


Etiketler »  

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz. Daha fazlası