Ugetam
Kriter > Siyaset |

Adım Adım Milletin İktidarı


Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesinin kabulü millet iradesine yaslanan bir kurumsallaşmaya geçişin ilk adımı oldu.

Adım Adım Milletin İktidarı

24 Haziran egemenliğin artık tam anlamıyla millete geçtiği bir devrim niteliğindeydi. Bu devrim sessiz bir devrim olarak addedilebilir. Bu devrimi sessiz kılan unsur ise uzunca bir zaman dilimine yayılması ve sandık yoluyla gerçekleşmesidir. Milletin iktidara yürüyüşü belli evrelerden geçerek günümüzde bulunduğu noktaya ulaşmıştır.

Millet iradesinin egemen olmasının ilk kırılma noktası iktidar konumunun içeriğinin boşaltılmasıydı. Bu köklü adım siyasetin sultanın tekelinden kurtarılması ve iktidarın sultan ile özdeşleştirilmesine son verilmesiyle atıldı. 1876 ve 1908’deki anayasal monarşi tecrübeleri siyaseti sultanın kontrolünden çıkararak özgürleştirdi. Ancak bu dönemde açıkça gözlemlendiği gibi iktidar sultandan alınırken başka bir iktidar odağının kontrolü altına giriyordu. 1908-1913 ve 1920-1923 gibi kısa dönemler göz ardı edildiğinde iktidar büyük oranda bürokrasiyle, özellikle de orduyla özdeşleştiriliyordu. Bu durum siyasetin tekrardan iktidar tarafından soğurulması ve milletin egemen güç olmasının önünün tıkanması demekti.


Etiketler »