Kriter > Siyaset |

CHP’nin Uzlaşmaz İdeolojisi


 Demokrasi iktidarın anayasal demokrasi geleneğine uygun bir anayasanın sınırları içinde ve önceden belirlenmiş bir zaman dönemi için siyasi iktidarı kullandığı bir siyasi rejimdir.

CHP nin Uzlaşmaz İdeolojisi

 Demokrasi iktidarın anayasal demokrasi geleneğine uygun bir anayasanın sınırları içinde ve önceden belirlenmiş bir zaman dönemi için siyasi iktidarı kullandığı bir siyasi rejimdir. Demokrasilerde siyasal iktidara savaş veya miras yoluyla değil siyasal yarış yani seçim yoluyla gelinir. İktidardan da aynı şekilde gidilir. İktidara çok partili adil seçimlerle gelen partiler/hükümetler aynı zamanda bu yolla gitmeyi taahhüt ettiklerini de zımni şekilde kabul ve beyan etmiş sayılır.

Demokrasinin en önemli nişanelerinden biri ülkede meşru, açık, resmi muhalefetin bulunmasıdır. İktidar temerküzü anlamında hükümet her ülkede vardır. Muhalefet de ister istemez her ülkede bulunur. Ancak antidemokratik ülkelerde muhalefet engellenir ve çeşitli yollarla gayrimeşru ilan edilir. Bu yüzden demokrasiyi diğer rejimlerden ayıran şey bir iktidarın bulunması değil hükümetin yarışmacı seçimlerle belirlenmesi, iktidara aday açık ve meşru muhalefetin bulunmasıdır.

Buradan hareketle demokrasilerde sadece iktidarın değil aynı zamanda muhalefetin de belli özelliklere sahip olması gerektiğini söyleyebiliriz. Muhalefetin işi demokratik sınırlar içinde iktidarı denetlemek ve topluma problemlerin çözümü olduğu hakkında umut vermektir. İktidar ve muhalefet bu iki ayağa oturmalıdır.


Etiketler »