Kriter > Siyaset |

Halkın Hakemliğinden Milletin Hakimliğine


Yerel yönetimler artık demokrasinin beşiği değil bizzat kendisi olmuştur. Yerelde kazanan siyasette kazanmakta, yerelde kaybeden ise siyasette kaybetmektedir.

Halkın Hakemliğinden Milletin Hakimliğine
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için oy kullanma süresinin tamamlanmasının ardından İstanbul'da sandıklarda oy sayım işlemi başladı, 24 Haziran 2018

Demokrasi sosyal olanın politik bir dile kavuşabilme kapasitesini işaret ediyorsa bunun en kestirme yolu seçimlerdir. Nihayetinde demokrasi tercih yapabilme özgürlüğüdür. Türk siyasi hayatında sosyal kürenin siyasal küre üzerindeki etkisinin artması seçimlerin tarihinden daha da eskidir. Fakat sosyal olan siyasal olanı belirleme yeteneğini tarihsel süreç içinde sürekli artarak değil iniş çıkışlarla kazanmıştır. Tanzimat ile birlikte modernleşen Osmanlı zihni iktidar alanını sınırlama çabasına girişmiştir.

Doğrusu anayasacılık hareketleri dediğimiz demokrasinin olmazsa olmaz şartları yani iktidar alanının halkın lehine kısıtlanmasının pek de başarılı olduğu söylenemez. Kanun-i Esasi dahil olmak üzere günümüze kadar yapılan anayasalar aşağıdan değil yukarıdan motive edilmiştir. Bu nedenle anayasalar iktidarı sınırlayarak halkın hakkını koruyan değil “cahil” halkı çerçeveleyerek iktidar alanını korumaya çalışan metinler olmuştur. Anayasaların uzun metinler içermesi bu tür çerçeveleme çabasının göstergesidir. Zira halkın ortak değerleri yüz maddeyi bulmaz. Türk siyasi hayatında halkı kontrol altında tutmak isteyenler anayasalarını detaylı hazırlamışlardır. Nihayetinde tanrısız modern dünyada rastlantıya yer bırakılmaz, ahlaka güven olmaz ve dahası din sizi dizginleyemez.


Etiketler »