Kriter > Siyaset |

Konjonktürel Partiler


Demokrasi konjonktürel partilerin değil köklü dünya görüşlerine dayanan, toplumla kültürel/ tarihsel bağlar kuran, toplumsal talepleri siyasi programa, siyasi projeye dönüştüren partilerin güçlü olduğu yerlerde gelişir.

Konjonktürel Partiler

Türk siyasi hayatında demokratik siyasal sürecin istikrar içinde işlediği dönemler oldukça kısadır, sınırlıdır. Demokrasiye ilk adımın atıldığı tarihten itibaren neredeyse periyodik hale gelen on yıllık darbe ve müdahale dönemleri dikkate alındığında, siyasi tarihin en uzun demokratik döneminin bir başka ifadeyle “demokrasinin en uzun baharı”nın son yirmi yılda yaşandığını söylemek mümkündür.

AK Parti iktidarı döneminde kesintisiz bir demokratik istikrarın yaşanmış olması için hangi bedeller ödendiğini anlamak için, 27 Nisan müdahalesini, AK Parti için açılan kapatma davasını, 17-25 Aralık yargı darbesi girişimini ve nihayet faşist cemaat vasıtasıyla teşebbüs edilen 15 Temmuz askeri darbe girişimini hatırlamak gerekir. Türkiye’de demokrat olmak zor olduğu gibi, demokrasi içinde ülkeyi yönetmek de hiç kolay bir iş değildir. Bunu anlamak için yakın siyasi tarihe kısa bir göz atmak dahi yeterli olabilir.

Demokratik sürecin istikrar içinde ilerlemesine yönelik darbe, müdahale veya benzeri teşebbüsler olurken tam da o istikrarsızlık zeminlerinde ortaya çıkan partileşme çabalarına, burada konjonktür partisi diye bahsettiğimiz siyasal yapılara yakından bakmak gerekir.


Etiketler »