Kriter > Siyaset |

Kurultay Partisi CHP’de Arayış


1950 sonrasındaki arayış iktidarı getiremediği için CHP giderek kendi dışındaki siyasi oluşumlara karşı değil kendi içinde siyaset yapan bir partiye dönüşmüştür.

Kurultay Partisi CHP de Arayış
CHP Eski Genel Başkanı İsmet İnönü ve Eski Genel Sekreter Kasım Gülek

Siyasetin enerjisini oluşturan dinamizma dost ve düşman arasındaki mücadeledir. Eski ahitteki Behemont ve Leviathan arasındaki mücadele her zaman bir felaket değil aynı zamanda dünyayı ayakta tutan bir gayrettir. Cumhuriyet’i kuran ve kollayan bir parti olarak halk ile vesayetçi bir ilişki kuran klasik CHP, muhalefetini de yuttuğu için zamanla dinamizmasını yitirmişti. Onu var eden Osmanlı modernleşmesi içindeki tartışma alanları Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra yok olmuştur. Cumhuriyetçilerin ataları olan İttihatçıların siyaset sahnesinden sildiği gayrimüslimleri saymasak da İslamcılar, Kürtler, Sosyalistler ve Alevilerin siyasal alandan atılması ve bastırılması onların işiydi. Muhalefetini yitiren Cumhuriyet’in kurulan yeni bürokrasisi heyecanını koruduğu müddetçe işler yolunda gitti. Fakat bürokrasi vesayetçi zihnini hizmet yaratmak için değil ayrıcalıklarını korumak için kullanmaya başladığında devletle bütünleşen partinin sonunu da hazırlamış oldu.

1950’de Demokrat Parti’nin önlenemez başarısı sonrasında CHP kendini yeniden yapılandırmıştır. CHP için uzun süredir mesafesini koruduğu halka dayalı iktidar yollarını yeniden açmak kolay olmamıştır. Parti toplumla yeniden bağları kurmak adına delege sistemini aktive etmiştir. 1950 sonrasında parti yönetimi bir check-balance sistemi gereğince her biri delege tarafından seçilen üçlü bir sacayağına oturtulmuştur; Genel Başkan, Genel Sekreter ve Parti Meclisi.


Etiketler »