Kriter > Siyaset |

Milli Savunmada Yerli Hamlenin Pozitif Çıktıları


Hem nizamı harp hem de teröristle mücadeleye yönelik geliştirilen silah, araç ve gereçlerin “Türk malı” olması mücadelenin sürdürülebilirliği ve etki yoğunluğu açısından çok önemlidir.

Milli Savunmada Yerli Hamlenin Pozitif Çıktıları
Suriye’de oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda savaş uçakları ve İHA’lar da görevdeydi.

Türkiye’nin bir yandan terör örgütüne karşı Kuzey Irak’ta Pençe, yurt içinde Kıran operasyonları serisini icra ederken, aynı anda Suriye’de Barış Pınarı Harekatı’nı yürütmesi ve oldukça geniş bir cephede verilen mücadelede sağlanan başarı, Türk milli savunma sanayinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geldiği noktayı göstermesi açısından dikkat çekicidir. Nitekim bu durum, hudut hattı boyunca, hem içerde hem dışarda birbirinden farklı stratejilerle yürütülen operasyonlar arasındaki koordinasyonun nasıl sağlandığı hususunu ve başarıyı getiren faktörleri incelemeyi gerektirmektedir.

Türkiye’nin milli savunma kapasitesini, savunma sanayi ve teknolojileri bağlamında; “komuta”, “manevra”, “askeri istihbarat” ve “ateş destek” fonksiyonları üzerinden değerlendirmek genel durumun anlaşılması açısından faydalı olacaktır.

 

Komuta Kontrol

Komuta kontrolünü; siyasi veya askeri karar vericiler, sahadaki unsurlar ile faal sistemler arasında görevin gerektirdiği irtibatın kurulması ve ters yönde raporlamanın yapılması şeklinde ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla komuta-kontrol, siyasi irade ile komutanların sahadaki resmi görmesi, analizler yapması, direktif vermesi ve yönlendirme yapması, icrayı takip etmesi şeklinde özetlenebilir. Ayrıca sahadaki unsurların geri dönüş sağlaması ve operasyonel düzeltmelerin de yapılması gerekir. Barış Pınarı Harekatı’nda diplomasi, güvenlik siyaseti ve sahadaki unsurların, stratejik gelişmelere uygun bir tarzda, sahadaki tek askerin hareketini dahi kontrol ve koordine etmiş olması, komuta kontrol başarısıdır.

ABD ile yapılan diplomatik görüşmeler sırasında, bir yandan operasyonlar hız kesmeden devam ederken, tarafların mutabakata varması sonrası Suriye Milli Ordusu (SMO) dahil tüm TSK mensuplarının aynı anda “çatışmayı dondurması” gibi gerçeklikler komuta kontrolün etkinliğini ispat etmektedir.

 

Manevra Fonksiyonu

Manevra fonksiyonu bağlamında, SMO ve TSK’nın bölgede mevcut yollar ile yolların uygun olmadığı anlarda araziden hareketi, harekata dönüştürdüğü görülmüştür. Harekatın birinci gününde, yerleşim yerlerine yönelik kuşatıcı manevra icra edilirken, yapılan aldatma neticesinde, yerleşim yerinin olmadığı bölgeden hızlıca M4 karayolunun bulunduğu derinliğe inilerek yolun kontrolü sağlanmıştır. Söz konusu hareketin yapılmasında TSK’nın bölgeye ve icra edilen harekatın doğasına uygun zırhlı araçlara sahip olması etkilidir. Nitekim asker, bir yandan zırhlı araçla süratle hedefe intikal ederken, araç donanımında bulunan hassas ateş vasıtalarını da kullanmak suretiyle teröristlerin direncini kolayca kırmıştır. Böyle bir kabiliyet, teröristlerin etkisini minimize ederken, TSK unsurlarının da hedef bölgeye hızlı intikalini sağlamak suretiyle, askerlerin sahadaki etkinliğini üst düzeye çıkartmıştır. Birlik seviyesinde manevraların, koordineli ve birbirlerini tamamlayacak şekilde icra edilmiş olması da komuta kontrolün, manevrayı bilinçli bir şekilde yönettiğine işaret etmektedir.

Askeri İstihbarat Diğer bir fonksiyon da askeri istihbarattır. Barış Pınarı Harekatı’nda hedef alınan terör unsurlarına ait noktaların imha edilmesinde sağlanan başarı, harekat öncesinde askeri istihbarat ve özellikle hedef istihbaratı konusunda büyük bir hazırlık sürecinin yaşandığını, hedef bilgilerinin hassas bir şekilde tespit edildiğini ve böylece sivil zayiatın da önüne geçilmesinin amaçlandığını göstermektedir.

Nitekim hassas mühimmatın kullanılması için elzem olan askeri istihbarat fonksiyonu neticesinde, SMO ve TSK zayiatı en az düzeyde gerçekleşmiştir. Harekatın başında elektronik sistemlerin çalıştırılması, ancak kendi unsurlarımızın icra edilen elektronik karıştırmadan etkilenmeden görevlerini yapabilmesi önemli bir kazanım şeklinde görülmelidir. Ayrıca insansız hava araçları yanında, tek askerden tepedeki karargaha kadar farklı kademelerin istihbarat teçhizatlarını sinerjik bir şekilde kullandıkları, elde edilen verinin anında paylaşıma sunulduğu ve analitik bir yaklaşımla istihbarat odaklı etki harekatı icra edildiği anlaşılmaktadır. Nihayetinde TSK, Akçakale’de sürekli obüs atışı yapmamış, belirgin hedeflere nokta atışı icra edilmiştir. Askeri istihbarat yeteneklerindeki gelişimin mühimmatın tasarruflu kullanılması açısından da önemli bir faktör olduğu söylenebilir.

 

Ateş Faaliyetleri

Ateş destek faaliyetleri, farklı kademelerde ve farklı hedeflere yönelik olarak planlı icra edilen bir fonksiyondur. Bu nedenle beklenen etkinin tahayyülü, etkinin takibi ve teyidi önemli bir ameliye olarak karşımıza çıkmaktadır. Harekatın bir sonucu olarak, öldürülen terörist sayısının ilk hafta içinde 700 civarına ulaşmış olması, ateş desteğinin belirgin bir plana uygun olarak, tespit edilmiş hedeflere yöneltildiğini, ani hedeflerin de derhal etkisiz hale getirildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca hedef tespiti ve teşhisinde, önceleri “ileri gözetleyici” gibi manuel yöntemler tercih edilirken teçhizat ve farklı platformlara konuşlandırılmış hedef tespit ve yönlendirme sistemlerinin kullanılıyor olması hedeflere tesiri artırmıştır. Öte yandan yerleşim yerlerinde hiçbir binaya zarar verilmemesi ve sivil kaybının olmaması ateş destek sistemlerinin “bilinçli” bir faaliyet içinde, veriye dayanarak görev icra ettiğini göstermektedir.

Sayılan fonksiyonlar, milli savunma sanayinin TSK’ya kazandırmış olduğu kabiliyetlerin bir sonucudur. Hem nizami harp hem de teröristle mücadeleye yönelik geliştirilen silah, araç ve gereçlerin “Türk malı” olması sürdürülebilirlik ve etki yoğunluğu açısından önemli bir girdidir. Nihayetinde, kendi çıkarlarını savunmak için kendi ayakları üzerinde durmak gerektiği dikkate alınırsa, Türkiye’nin bir başka devlete veya kişiye “eyvallah” dememesi için tüm milli savunma sanayi şirketlerinin mevcut çizgisini bir adım öteye taşıması gerekmektedir.


Etiketler »  

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz. Daha fazlası