Ugetam
Kriter > Siyaset |

Popülizm, Muharrem İnce ve Sol


İnce’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki sinerjisini kalıcılaştırma eğilimini yansıtan yorumlar aslında sol popülizm hasretinin önemli bir tezahürüdür. İnce düpedüz popülist bir siyasetçidir.

Popülizm Muharrem İnce ve Sol

Nicedir günümüz siyasetini çepeçevre kuşatan popülizm ABD’deki 2015-2016 seçim kampanyalarında oldukça fazla zikredildi. Muharrem İnce’nin seçim kampanyasının popülizm üzerine kurulu olması meseleyi yeniden gündeme soktu. Aslında Türkiye’de de uzun zamandır alttan alta yapılan tartışmalar arasında bir ideoloji ve strateji olarak popülizm şu ya da bu şekilde öne çıkıyordu.

Sol kaynaklardaki birçok yorumun hemfikir olduğu temel nokta popülist tavrı sağın mantığına boyun eğmek şeklinde görmektir. “Halk dalkavukluğu” yergisinin öne çıktığı bu bakışa göre popülizm seçmenleri “akıldan ve gerçeklerden uzak tutarak”, “toplumu kutuplaştırarak adil yaşamı engelleyen” bir enstrümandır. Bu çerçevede sol kanaat oluşturucuların faşizme kapı araladığını düşündükleri popülizm üzerinden halka aracı kurumların yardımı olmadan ulaşan Recep Tayyip Erdoğan eleştirisini tedavüle soktukları görülür. Hal böyle olunca popülizm her şeyden önce belirli ruh halleri ve duygular ile ilişkilendirildi. Popülistler “kızgın”dır, seçmenleri ise “öfkeli” ya da “hınç” doludurlar. Nitekim bu doğrultudaki yayınlar şimdiden bir külliyat oluşturacak hacme ulaşmış vaziyette. Çünkü onlara göre popülizm siyasetçinin halkla kurduğu “makul olmayan” özel bir ilişki biçimine tekabül eder. Halbuki dünyada başarı kazanan sol politikanın tamamı değilse de çoğu popülisttir.


Etiketler »