Ugetam
Kriter > Siyaset |

Sanal ile Gerçeklik Arasında 24 Haziran Seçimleri


Demirtaş’ın aldığı oy oranı HDP’nin “organik” oy oranı olarak değerlendirildiğinde aradaki farkın CHP’den geldiği, resmi olmasa da CHP ve HDP’nin dolaylı bir seçim ittifakından söz etmek mümkündür.

Sanal ile Gerçeklik Arasında 24 Haziran Seçimleri

Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçtikten sonra yapılan hemen hemen her seçimin kendi zaman ve şartları açısından oldukça önemli olduğu söylenebilir. Ancak bunlardan bazıları meydana getirdikleri değişim ve dönüşümler nedeniyle diğerlerinden daha fazla oranda analize tabi tutulmuştur. Örneğin siyasal iktidarın barışçıl yollarla ilk kez el değiştirdiği 1950 seçimleri bunların başında gelir. Askeri darbeler sonrası gerçekleşen seçimler de darbecilerin amaçladığı siyasal mühendislik çabalarını sonuçsuz kılan neticeler ortaya çıkararak sivil siyaseti demokrasinin merkezine tekrar oturtmuştur. 24 Haziran seçimleri de bahsi geçenler gibi Türkiye’nin siyasi hayatı açısından bir milat olma özelliği taşımıştır. Ancak bunlardan farklı olarak bu sefer demokrasinin yeniden tesisini gerçekleştirmek için değil aksine demokrasimizin konsolidasyonu açısından bir dönüm noktası niteliğindedir. Zira 24 Haziran seçimleri Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi gerçekleştiren seçimler olarak siyasi hayatımızda yepyeni bir sayfanın açılmasını sağlamıştır.


Etiketler »